Все про медицину

Роділи


1. Нирки одержують кров з ниркової артерії яка відходить від aorta abdominalis яка має в порівнянні з величиною нирки великий діаметр, бо по ній доставляється кров в нирку не тільки для кровопостачання нирки, як органа, але й для утворення сечі через нирку за добу протікає 2000 л крові.

2. Артерія в нирці розпадається два рази на приносні судини (артеріоли приносні, які в свою чергу розпадаються на капіляри (перша сітка капілярів). Капіляри судинного клубочка зливаючись, утворюють виносну артеріолу діаметр якої в два рази менший, ніж діаметр приносної.

Виносні артеріоли знову розпадаються на сітку капілярів, які обплітають канальці (друга сітка капілярів).

Таким чином, для нирок характерно наявність 2-х сіток капілярів („чудесна сітка”).

1. капіляри судинного клубочка, які входять в склад ниркових тілець, в них тече артеріальна кров.

2. капіляри обплітають ниркові канальні, де проходять обмін речовин, і кров з артеріальної стає венозною. Через те артеріальні капіляри переходять у венозні.

Тиск крові у капілярах судинного клубочка вище, ніж у всіх капілярах тіла. Він дорівнює 70-90 мл. рі. ст. Через нирки вся кров (5-6) літрів переходять за п’ять хвилин, на протязі доби через нирки протікає приблизно 1000 – 1500 л крові.

Механізм утворення сечі

Сеча утворюється з плазми крові, яка протікає через нирки, і є складним продуктом діяльності нефронів.

Це складний процес, складається з таких етапів (фаз):

1. Фільтрація (ультрафільтирації) клубочкової.

2. Реабсорбції (зворотнє всмоктування).

3. Секреція (канальцева).

1. В капілярах клубочків ниркового тільця проходить фільтрація. З плазми крові відфільтровується вода з всіма розчиненими в ній неорганічними і органічними речовинами, які мають низьку молекулярну масу – це первинна сеча.

По хімічному складу подібна з плазмою крові, в ній майже не міститься білків, форментних елементів крові. Утворений клубочковий фільтр одержав назву первинної сечі. Процесу фільтрації сприяє високий тиск крові (гідростатичний) в капілярах клубочків: 70-90 мл.рі.ст. (через те, що діаметр приносної артеріоли більший у два три рази ніж виносної).

Фільтрація сечі припиняється, якщо артеріальний тиск нижче 30 мл.рт.ст.

2. Канальцева реабсорбція проходить в ниркових канальцях, де з первинної сечі в кров повертається вода, глюкоза, частина солей і невелика кількість сечовини, амінокислоти.

Утворюється кінцева або вторинна сеча. В ній нема глюкози, амінокислот деяких солей і різко підвищена концентрація сечовини. За добу утворюється 150-180 л. первинної сечі, а вторинної 1-1,5 л.

Зворотнє всмоктування води проходить активно або пасивно. Активна реабсорбція здійснюється завдяки діяльності епітелію ниркових канальців, при участі спеціальних ферментних систем з затратою енергії.

Пасивна реабсорбція проходить без затрат енергії за рахунок дифузії і осмосу. Велика роль в цьому процесі належить різниці онкотичного та гідростатичного тиску в капілярах канальців.

Активно всмоктується глюкоза, амінокислоти, фосфати, солі натрію. Пасивно всмоктується вода, хлориди, сечовина. Особливе значення в механізмі реабсорбції води і іонів натрію займає петля нефрона за рахунок так званої поворотно-противотічної системи.

Дистальні відділи покручених канальців регулюють і підтримають постійність солей Натрію і Калію в організмі.

3. Канальцева секреція. При участі спеціальних ферментних систем проходить активний транспорт деяких речовин з крові в просвіт канальців, а також за рахунок екскреторної функції ниркового епітелію сечових канальців.

Функція збирних трубок – проходить всмоктування води.

Регуляція діяльності нирок:

1. Нервова регуляція

вегетативна нервова система регулює процесами механізму сечоутворення.

2. Гуморальна регуляція – здійснюється за рахунок гормонів – вазопресину і альдостерону.

Сторінки: 1 2 3 4 5 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved