Все про медицину

Роділи


Рецепт – це письмове звернення лікаря до фармацевта про виготовлення і видачу ліків. Recipe – візьми Rp: скорочена форма. Рецепт виписується на бланках розміром (85х150 мм). Лікарі лікувально-профілактичних закладів в т.ч. клінік науково-дослідних інститутів, медичних учбових закладів юридичні та фізичні особи, які займаються медичною практикою на підприємницьких засадах, інші лікарі чи уповноважені медичні працівники у порядку, передбаченому цими правилами, при наявності відповідних показань зобов’язані виписувати хворим рецепти на лікарські засоби та вироби мед. Призначення завірені своїм підписом і особистою печаткою. Рецепти повинні виписуватись латинською мовою, розбірливо, без виправлень, чорнильною або кульковою ручкою. З чітким позначенням всіх латинських назв препаратів, та їх доз. Обов’язково заповнювати всі графи. Скорочувати можна тільки в відповідності з прийнятими в медичній практиці, із зазначенням віку хворого, порядку оплати лік. засобів та виробів мед. призначення, форми вживання на бланках, віддруковані у друкарні відповідно до форм, затверджених наказом Міністерством охорони здоров’я України від 30.06.94 № 117 “Про порядок виписування рецептів та відпуску лік. зас. і виробів мед. призначення в аптек.

В окремих випадках рецепт завіряється печаткою лікувально-профілактичного закладу, науково-дослідницького інституту, мед. учбових закладах.

Рецепт – це юридичний документ він служить основою для відпуску ліків з аптек лікар та фармацевт несуть юридичну відповідальність. Лікар за неправильне написання р-ти, а фармацевт за відпуск ліків. Спосіб вживання має бути виписаний на д-ній мові і виписувати рецепт дозволяється тільки на ті ліки, які зареєстровані в Україні. Крім того в амбулаторну карточку має бути занесено № р-та по якому виписаний лік. зас. Якщо необхідно негайно виготовити ліки, то на р-ті ставиться позначка Сіto – швидкоруч. Тоді Statum – негайно при виписуванні в р-ті к-кості лік форм вказується мл – 1000 мл. Може бути в краплях в грамах. Рецепти мають виписуватись на бланках встановлених за зразком, який регламентує наказ МОЗ України № 117. Цим наказом встановлено форми рецептурних бланків.

Бланки рецепта форми № 2 передбачений для виписування лік. зас. і виробів мед. призначення безплатно чи на пільгових умовах та лікарських засобів, що мають одурманюючу властивість.

Бланк р-та № 3 передбачений для виписування наркотичних лікарських засобів у чистому вигляді або в суміші індиферентними р-нами за переліком що затверджується Міністерством ох. зд. України.

Всі інші л.з. в.т.ч. спирт етиловий, виписується на рецептурному бланку форми № 7.

Рецепти для одержання лік. зас., виробів мед. призначення на пільгових умовах чи безплатно дозволяється виписувати лікарям державних закладів ох. зд. лікарям інших закладів, підприємств, організацій, котрі мають відповідальні кошти на оплату р-тів, а також завідуючим фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами перелік, яких визначається органами ох. зд. місцевих держадміністрацій. Рецепти виписується в одному примірнику. У разі виписування безплатно чи на пільгових умовах наркотичних лік. зас. поряд з виписуванням р-та на бланку форми № 3 виписується додатково р-т на бланку форми № 2. На рецептурному бланку Ф2 і Ф дозволяється виписувати тільки одне найменування лік. зас. на бланку Ф1 – не більше 3-х найменувань. Назви отруйних і наркотичних л.з пишуться на початку р-та, дані всі інші ліки. Спосів вживання ліків пишеться державною мовою з зазначеннм дози, частоти, часу прийому (до чи після їжі) та його тривалість. Забороняється обмежуватися загальними вказівками типу “Зовнішнє” “Відомо” тощо. У разі необхідності дозволяється виписування в р-ті зас. в к-кості, що потрібна для продовження або повторення курсу лікування. За винятком лік. зас., для яких встановлені норми відпуску. На р-ті при цьому робиться відповідний запис лікарем, який додатково завіряється його підписом і особистою печаткою.

Сторінки: 1 2 3 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved