Все про медицину

Роділи


Рецепт, який виписаний з порушеннями вимог даних Правил, або містить несутісні л.з. вважається недійними і ліки по ньому відпуску не підлягають. Рецепт позначається штампом “Рецепт недійсний”, повертається хворому.

Зубні лікарі можуть виписувати вимоги тільки на отруйні л.з і сильнодіючі р-ни, що застосовуються в стоматологічному кабінеті.

На зворотному боці рецептурного бланку друкується пам’ятка лікарю. Рецептурні бланки повинні зберігатися: бланки Ф1 у замкнених шафах, бланки Ф2 і Ф3 – у сейфах. Має бути призначена особи, яка відповідає за зберігання, облік та видачу р-них бланків. Облік бланків р-них бланків Ф2 і Ф3 ведеться в журналі обліку. Сторінки ж-лу повинні бути пронумеровані, а ж-л прошнурований, завірений підписом керівника і печаткою даного закладу ох. зд. Мед. працівники видають балнки Ф1 і Ф2 в необхідності к-кості для роботи протягом місяця. Нову партію р-них бланків Ф2 мед працівник отримує при здаванні корінців рецептів, отриманих перед цим р-ні бланки Ф3 видаються відповідною особою мед. працівнику в к-кості що не перевищує 2-тижневу потребу.

Також якщо в л.форму входять д-кілька інгредієнтів споч. Виписуються основний діючий засіб (basis) потім перечислюють допоміжні засоби (adjuvans) а також засоби покращуючи смак та запах. Деколи лікар не вказує кількість constituens тоді фармацевт має взяти скільки потрібно в такому випадку пишуть д. S guuntum Satis скільки треба. Дане позначення можна виписувати тільки в відношенні індофеернтних р-н. Якщо декілька лік. зас. виписується в одній і такій же дозі то величину позначають тільки один раз після назви останнього засобу ставиться знак - порівну. Бувають також випадки коли лікарі виписують р-ти собі тоді на рецептурному бланку в графі, де Ф.І.П. хворого пишуть Pro autore (для автора).

Сторінки: 1 2 3 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved