Все про медицину

Роділи


Пам'ять і умовний рефлекс — взаємопов'язані явища. Адже умовний рефлекс і є навчанням, а яке ж навчання можливе без пам'яті? З цього питання іс­нують дві точки зору: згідно з першою, па­м'ять і умовний рефлекс ототожнюються, тобто припускається, що ніякої пам'яті без умовного зв'язку не існує. Друга точка зору полягає в то­му, що пам'ять — це більш загальне явище, на базі якого будується умовний рефлекс [118].

Сторінки: 1 2 3 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved