Все про медицину

Роділи


М.М. Волкович

вич є автором понад 80 наукових праць, кількох монографій з питань хірургії, які відомі не тільки в Україні, а й за кордоном. Наукові дослідження вченого присвячені різним проблемам хірургії. Одна з перших його великих праць, яку М.М. Волкович захистив як докторську дисертацію у 1888 році в Києві, стосувалась вивчення риносклероми. Він написав важливі монографії про апендицит і пошкодження кісток та суглобів.

Учений виховав ряд українських хірургів, які користувалися великою повагою як серед студентів, так і серед лікарів.

Після М.М. Волковича кафедру в 1930 році очолив О.П. Кримов (1872-1954).

Після закінчення у 1898 році Московського університету, отримав золоту медаль за наукову роботу "Камни почек и их лечение", написану під керівництвом О.О. Боброва, в якого і залишився працювати ординатором.

У 1913 році О.П. Кримова було запрошено на роботу в клініку факультетської хірургії Київського університету. Тут він широко застосовує ендоскопічні методи дослідження, розгортає наукову діяльність, створює патологоанатомічний музей.

О.П. Кримов надрукував 135 наукових праць, 10 монографій. Важливій його монографії "Учение о грыжах", написаній у 1911 році, було присвоєно премію І.Ф. Буша. Посібник "Спеціальна хірургія", написаний ним у 1948 році українською мовою, став основним підручником для медичних інститутів України і був удостоєний премії С.П. Федорова. О.П. Кримов вважається герніологом у хірургії

У 1933 році у факультетській хірургічній клініці він застосував біологічний метод лікування з використанням тканинної терапії. 3 цією метою використовував тільки живу тканину (свіжу очеревину або її водяний екстракт), що максимально підвищує лікувальний ефект.

Під керівництвом О.П. Кримова виконано й успішно захищено близько 40 докторських та кандидатських дисертацій.

У той час найбільш визначною фігурою серед учених і професорів був також М.П. Тринклер (1859-1925) - учень М.Ф. Грубе, в якого працював на кафедрі хірургії. У 1883 році закінчив Харківський університет, у 1889 році вдосконалювався в клініці Е. Бергмана у Німеччині, тоді ж захистив докторську дисертацію "К вопросу поперечных переломов надколенника". 3 1905 року він був професором кафедри хірургічної патології та терапії Харківського університету, а з 1913 року - завідувачем кафедри факультетської хірургічної клініки, якою керував до кінця свого життя. М.П. Трінклер

О.П. КримовМ.П. Триклер надрукував близько 80 наукових праць, присвячених хірургії органів черевної порожнини, онкології, нейрохірургії, травматології. В останні роки життя він підготував монографію "Основьі современного лечения ран".

М.П. Трінклер

М.П. Триклер надрукував близько 80 наукових праць, присвячених хірургії органів черевної порожнини, онкології, нейрохірургії, травматології. В останні роки життя він підготував монографію "Основьі современного лечения ран".

М.П. Тринклер брав активну участь у роботі лікарського товариства в Харкові, був редактором журналу "Врачебное дело", виховав велику групу учнів, частина яких очолила кафедри хірургічного профілю.

У 1923 році кафедру факультетської хірургії Харківського медичного інституту очолив В.М. Шамов. У цей час він також завідував кафедрою хірургії Українського інституту експериментальної хірургії. А з 1939 року і до кінця свого життя В.М. Шамов очолював кафедру факультетської хірургії Військово-медичної академії ім. С.М. Кірова.

Перу вченого належить близько 190 наукових праць (найважливіші з них - про переливання крові й фібринолізної крові), за що йому спільно із С.С. Юдіним, посмертно в 1962 році було присвоєно Ленінську премію.

В.М. Шамов був талановитим хірургом. Він займався трансплантацією органів і тканин, пластикою стравоходу, перший у країні виконав операцію на шлуночках головного мозку. Був директором, а потім науковим керівником Ленінградського нейрохірургічного інституту і головним нейрохірургом Росії. Серед учнів В.М. Шамова багато професорів і завідувачів кафедр.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved