Все про медицину

Роділи


Впровадження досягнень медичної науки і хірургії

У практику охорони здоров'я широко впроваджують наукові розробки з хірургії. Серед них - ваготомія для лікування виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, ультразвукова діагностика (УЗД), ком'ютерна томографія, радикальні операції при гострому панкреатиті, органозберігаючі операції. Завдяки цим досягненням летальність знизилась у 2-2,5 раза, а інвалідність - у 8 разів.

Необхідно відмітити, що на сьогодні велике значення мають такі відкриття, як мікрохірургія, лазеротерапія, лімфосорбція, пересадка органів, штучні еритроцити і т. ін.

Цілі, завдання факультетської хірургії

Декілька років тому було об'єднано IV, V, VI курси в одну кафедру, і називалася вона кафедрою хірургії № 1, 2, 3. Це намагалися пояснити послідовністю у викладанні - викладач краще знає студента. Але проіснувала кафедра недовго. По-перше, викладач зобов'язаний бути підготовленим з всіх розділів хірургії. По-друге, повинні існувати великі за кількістю хворих клініки, повинні бути хворі з різними недугами, що б дало можливість навчатися студентам. У разі спеціалізації клінік не завжди є хворі відповідно до програми курсу.

На кафедрі факультетської хірургії розглядають, згідно з програмою, хворих із класичними захворюваннями. Викладач повинен прищепити студентам фундаментальні навички клінічного мислення, навчити їх обстежувати хворих, проводити диференційну діагностику, визначати показання і протипоказання до виконання хірургічних операцій, формувати кінцевий діагноз, прогнозувати і т. ін.

На кафедрі факультетської хірургії на перше місце ставлять розумову працю студента з хворим. Але щоб цього навчити, викладач повинен відповідати таким вимогам: бути відмінним клініцистом, досвідченим викладачем, займатись науковою діяльністю, мати відмінні моральні якості.

Студент, у свою чергу, повинен навчитися одержувати від хворого інформацію, збирати анамнез, проводити обстеження (перкусію, аускультацію), застосовувати інші сучасні методи дослідження, працювати з літературою, бути в тісному діловому контакті з працівниками кафедри, хворими і викладачем.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved