Все про медицину

Роділи


Один із способів визначення ступеня тяжкості крововтрати наведено в таблиці 6.3.

Таблиця 6.3

Визначення ступеня тяжкості крововтрати та об'єму гемотрансфузійної терапії (І.О. Гіленко і співавт., 1998)

Показники

Ступінь анемізаци

І

ІІ

Ш

Об'єм втрати крові, %

до 20

20-30

понад 30

Пульс, уд./хв

до 100

120-130

більше 130

Систолічний артеріальний тиск, мм рт. ст.

90-100

80-90

60-0

Рівень гемоглобіну, г/л

понад 100

83-100

менше 83

Кількість еритроцитів

більше 3,5

3,5

менше 2,5

Питома вага крові

1057-1050

1049-1044

1 044 і менше

Втрата крові, мл (при масі тіла хворого 70 кг)

до 1000

1000-1500

1500-2500

Об'єм гемотрансфузії Літри

-

0,8-1,2

не менше 1,2

% втрати крові

-

30-50

50-60

Загальний об'єм ін фузії Літри

1,6

3,3-4,7

не менше 5,2

% втрати крові

160

160-180

не менше 180

Під час встановлення ступеня тяжкості крововтрати важливого значення надають визначенню шокового індексу Альговера (табл. 6.4).

Таблиця 6.4

Визначення ОЦК за індексом Альговера

Індекс Альговера (ЧСС/АТ сист.)

Об'єм крововтрати, % ОЦК

0,8 і менше

10

0,9-1,2

20

1,3-1,4

30

1,5 і більше

40

близько 0,6-0,5

нормальний ОЦК

Примітка: ЧСС - частота серцевих скорочень; АТ - артеріальний тиск; ОЦК - об'єм циркулюючої крові.

Шоковий індекс Альговера - це відношення частоти пульсу до рівня систолічного артеріального тиску. При цьому індексі оцінюють відносне зменшення ОЦК.

У клінічній практиці широко проводять визначення ступеня крововтрати за Брюсовим (1986) (табл. 6.5).

Таблиця 6.5

Визначення ступеня крововтрати за Брюсовим

Показники

Ступінь тяжкості крововтрати

легкий

середній

тяжкий

дуже тяжкий

Дефіцит

до 20 %

20-30 %

30-40 %

понад 40 %

Заг. стан хворого

задовільний

середньої тяжкості

тяжкий

вкрай тяжкий

Основні симптоми

загальна слабість, запамо рочення

виражені загальна слабість і запамо рочення

різка слабість, задишка

втрата свідомості, холодний піт, ціаноз

ЧСС (за хвилину))

до 90

до 100

100-150

пульс не визначається

AT

нормальний або значно знижений

помірно знижений

систолічний тиск знижується до 60 мм рт.ст

не визначається

Гемоглобін, г/л

понад 100

100-70

70-50

менше 50

Гематокрит

більше 0,35

0,30-0,35

менше 0,25

менше 0,25-0,2

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved