Все про медицину

Роділи


Скоротливу здатність міокарда збільшує гепарин (100 ОД на кг маси внутрішньовенно), нітрогліцерин, нітропрусид натрію, преднізолон (2 мг на кг маси).

4. Зменшення післянавантаження серця.

Невідкладна терапія включає використання ніт-ропрусиду натрію внутрішньовенно, починаючи з дози 0,5 мкг/кг за хв і збільшуючи дозу до 3-8 мкг/кг за хв (в умовах реанімаційного відділу), або нітро-гліцерин в дозі 0,1-1,0 мкг за хв внутрішньовенно або внутрішньо. Підтримуючу терапію проводять гі-дралазином в дозі 1 мг/кг на добу ентерально за 3-4 прийоми. Показані каптоприл (капотен) та енала-прил, які зменшують не тільки післянавантаження, але і переднавантаження. Каптоприл призначають в дозі 0,5-3 мг/кг на добу за 3 прийоми. Еналаприл показаний лише дітям старшого віку по 2-10 мг 2 рази внутрішньо. Самая детальная информация мультимодальные перевозки у нас.

5. Зменшення об’ємного переднавантаження: обмеження натрію і рідини, призначення діуретиків (фуросемід 2-3 мг/кг на добу або урегіт 2-3 мг/кг на добу, або гіпотіазид по 2-3 мг/кг на добу).

При гострій серцевій недостатності терапевтичні заходи включають: регуляцію переднавантаження, покращання інотропної діяльності міокарда (серцеві глікозиди не є препаратами вибору), зниження піс-лянавантаження, призначення кардіотрофічних засо-бів. При тяжкому ступені серцевої недостатності протипоказані серцеві глікозиди.

При хронічній серцевій недостатності признача-ють поетапну терапію. При недостатності І ступеня зменшують фізичне навантаження, потребу солі і рідини, призначають кардіотрофічні засоби. При недостатності ІІ А ступеня призначають напівліжко-вий режим, зменшують потребу в солі і рідині, пока-зані кардіотрофічні засоби і серцеві глікозиди. При недостатності ІІ Б ступеня показаний строгий ліжко-вий режим, значне зменшення потреби в солі і ріди-ні (до 2/3 добової норми), кардіотрофічні препара-ти, оксигенотерапія, інотропні препарати, діурети-ки. При недостатності ІІІ ступеня проводять комплексну терапію з використанням усіх засобів і симптоматичне лікування дистрофічних змін в ор-ганізмі. При правошлуночковій недостатності про-типоказане використання серцевих глікозидів або обережне їх призначення.

Сторінки: 1 2 3 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved