Все про медицину

Роділи


Враховуючи те, що серед етіологічних факторів передчасного переривання вагітності ведуче місце займають запальні процеси і їх наслідки, особливе значення набувають питання імунітету. З сучасних позицій трансплантаційного імунітету внутрішньоутробний плів розглядається, як своєрідний алотрансплантат, який несе 50% інформації, чужерідної материнському організмові.

Дослідниками встановлено зниження імунітету у вагітних, особливо при наявності інфекції. Необхідно підкреслити, що обсімінення піхви патогенними і умовнопатогенними

мікроорганізмами у жінок з передчасним перериванням вагітності виявляється майже постійно.

Причиною НВ є статевий інфантилізм у поєднанні з гіпофункцією яєчників і плаценти. Головним компонентом гормональної недостатності яєчників і плаценти є естрогенна недостатність. У 60-70% вона поєднується з недостатністю прогестерону, а в останніх випадках вона спостерігається в ізольованій формі. У 50-60% відмічається недостатня продукція хоріонічного ганодотропіну. Гормональна недостатність яєчників плаценти, часто у поєднанні з патологією інших ендокринних залоз, в першу чергу надниркових та щитовидної залози, є частою причиною передчасного переривання вагітності в різні терміни.

Несприятливі умови праці, особливо у жінок, фах яких пов’язаний із шкідливими чинниками підприємства (токсичні речовини, різка зміна температури середовища, перевантаження, вібрація та інші) приводить до НВ. У цих жінок НВ трапляється в3-5 разів частіше, ніж у жінок сільської місцевості (9%). Незадовільні матеріально-житлові умови також збільшують частоту НВ.

У вагітних з екстрагенітальною патологією адаптаційні можливості організму значно нижчі, ніж у здорових, тому звичайно частота передчасного перериванні вагітності значно вища.

Ускладнення вагітності також є причиною НВ. До них відносять ранні і пізні гестози вагітності, особливо поєднані, багатоводдя, передчасний розрив навколоплідних оболонок, перед лежання та низьке прикріплення плаценти, передчасне відшарування нормально розташованої плаценти, неправильне положення плоду. Досить часто причиною передчасного переривання вагітності є травматичні ушкодження. Травми можуть бути не тільки фізичні, але й психічні. До фізичних чинників відносять травми живота, падіння, спроба переривання вагітності розширювачами Гагара та інші.

Імунологічна несумісність материнського і плодового організмів за групами крові (АВО), резус-фактором та іншими чинниками також може приводити до переривання вагітності.

Хромосомні порушення займають значне місце в етіології самовільного викидня, Це обумовлено тим, що порушення хромосомного набору приводить до зупинки ембріогенезу та загибелі ембріона. Ось чому більшість хромосомних порушень закінчуються самовільним абортом (у першому триместрі вагітності).

До сприяючих чинників належать перш за все так звані “критичні періоди” ембріогенезу. У ці періоди ембріон найбільш чутливий до дії різних чинників зовнішнього середовища та захворювань материнського організму. При дії цих чинників в “критичні періоди” ембріони або гинуть з наступним викиднем, або виникають різні аномалії розвитку та виродки.

Патогенетично визначають 4 варіанти переривання вагітності:

1) по типу відшарування плідного яйця (переважно у першому триместрі вагітності);

2) по типу пологів (другий та третій триместри вагітності);

3) по типу пологів, але з меншою їх тривалістю і стмікоцервікальній недостатності (другий та третій триместри вагітності);

4) наздійснений викидень при первинній загибелі плоду в будь-який термін вагітності.

У патогенезі розвитку НВ значна роль належить імунологічним механізмам, порушенню імунологічної толерантності материнського організму до антигенів плідного яйця, які на 50% є батьківськими, чужорідними. При загрозі переривання вагітності активність системи Т-лімфоцитів у материнському організмі значно підвищується порівняно із здоровими вагітними, що сприяє відторгненню фото плацентарного комплексу завдяки виділенню ліфмокінів.

Білки вагітності (плаценти, плоду), які проникають в материнський кровообіг, у нормі створюють інгібуючий вплив на активність Т-лімфоцитів. До таких білків належать: альфа-2-глобулін, бета-1-глобулін, фетопротеїн, альфа-фетопротеїн плодового походження, гамаглобуліни з плаценти. На сьогодні вже відомо, що трофобласт має власні механізми переборювання бар’єра тканинної несумісності між організмами матері і плоду, які можуть порушуватися при НВ. Гормони плаценти (хор іонічний гонадотропін, процестерон, естрогени (також пригнічують активність материнських лімфоцитів. Таким чином, для збереження і нормального розвитку вагітності існує багато досить надійних і, можливо, дублюючих механізмів захисту плоду. Тільки при порушенні цих механізмів можливе самовільне переривання вагітності. Крім порушень імунологічного і гормонального гомеостазу в патогенезі не виношування велике значення мають порушення обміну речовин у плаценті. Допоміжне значення в процесах невиношування вагітності має активація системи серотоніну, простагландинів, гістаміну, кінінів, системи згортання крові і фібринолізу.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved