Все про медицину

Роділи


60

50

40

30

20

10

0

мкмоль/л

контроль

вихідний рівень

після курсу ендолімфатичної терапії

Діаграма 5. Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів у крові хворих з гострими гнійно-запальними захворюваннями геніталій, які перебували під тривалим впливом радіації, при поєднаному ендолімфатичному введенні аскорбінової кислоти й есенціале.

67

Таблиця 24

Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів у крові хворих з гострими гнійно-запальними захворюваннями геніталій, які перебували під тривалим впливом радіації, при поєднаному ендолімфатичному введенні аскорбінової кислоти й есенціале

Групи обстежених

МД, (мкмоль/л)

ДК, (мкмоль/л)

S-H (мкмоль/л)

S-S (мкмоль/л)

Контроль (донори)

5,45±1,22

39,25±0,23

22,5±1,02

1,65±0,23

Хворі (вихідний рівень)

9,43±1,29*

56,7±0,19*

23,38±1,03

1,99±0,27

Хворі після курсу ендолімфатичної терапії

6,8±1,3*

41,7±0,03*

19,1±1,02*

1,88±0,32

радіації. По-третє, відзначають відновлення порушених запальним процесом і тривалим впливом малих доз радіації обмінних процесів, що проявляється збільшенням вмісту сульфрильгідних і зменшенням дисульфрильгідних групукрові. По-четверте, покращується стан антиоксидантної системи організму, що підтверджується підвищенням активності супероксидисмутази у плазмі крові. Таким чином, використання вказаних антиоксидантів шляхом ендолімфатичного введення у жінок з гострими гнійно-запальними захворюваннями придатків матки, які перебували під тривалим впливом радіації, є ефективним та виправданим.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved