Все про медицину

Роділи


Лікування стегнових гриж - хірургічне. Найпоширенішими є два способи оперативних втручань - через стегновий канал та пахвинний (мал. 2.17). За Бассіні (мал. 2.18) розтин роблять паралельно пупартовій зв'язці й нижче неї над грижовим випинанням. Після видалення грижового мішка його розтинають, проникають якомога вище, перев'язують і відсікають. Пластика грижових воріт полягає в підшиванні пах-4 винної зв'язки до лобкової (куперової). Другим рядом швів між серпоподібним краєм широкої фасції стегна і гребінцевою фасцією ушивають стегновий канал. (схема): 1 - внутрішній косий м'яз живота; 2 - верхній листок апоневроза зовнішнього косого м'яза живота; 3 - поперечна фасція; 4 - лобкова (куперова) зв'язка; 5 - пахвинні судини; 6 - кукса грижового мішка.

Мал. 2.17. Операція за Руджі Парлавеччіо

(схема): 1 - внутрішній косий м'яз живота; 2 - верхній листок апоневроза зовнішнього косого м'яза живота; 3 - поперечна фасція; 4 - лобкова (куперова) зв'язка; 5 - пахвинні судини; 6 - кукса грижового мішка.

За Руджі роблять розріз, як і при пахвинній грижі, розтинають апоневроз зовнішнього косого м'яза живота, виділяють пахвинний проміжок, розсікають поперечну фасцію в повздовжньому напрямку. Відсуваючи періочеревинну клітковину, виділяють шийку грижового мішка, після чого виводять його зі стегнового каналу, розтинають, прошивають і видаляють. Закриття грижових воріт здійснюють шляхом зшивання внутрішнього косого, поперечного м'язів, верхнього краю поперечної фасції з лобковою і 2 з пахвинною зв'язками.

При защемлених стегнових грижах виділяють грижовий мішок, защемлене кільце розрізають до середини від грижового мішка, при цьому вимушено розтинається лакунарна зв'язка, а іноді навіть пупартова. Треба бути обережним, бо можна пошкодити стегнові вени чи артерії, стінку сечового міхура.

Пупкові грижі й грижі білої лінії живота

Топографо-анатомічні особливості пупкового каналу

Пупкове кільце в нормальних умовах виявляють лише при наявності в ньому дивертикула очеревини чи грижового мішка. Пупковий канал може мати два отвори - верхній та нижній. Довжина його в середньому становить 4-6 см, вмістом є заросла вена v. umbilicalis від teres hepatis. Внаслідок атрофії пупкової фасції верхній край каналу наближається до нижнього, отже, вихідного і вхідного отворів немає.

Сполучнотканинну пластинку, яка утворюється внаслідок з'єднання апо-неврозів піхв прямих м'язів, називають білою лінією живота. Вона починається від мечоподібного відростка, прямує через пупок до лобкового симфізу посередині живота. Наявність судин, жировиків чи розривів апоневроза зумовлює порушення її щільності, тому виділяють щільну, продірявлену та м'яку білу лінію.

Розрізняють надпупкові, припупкові й підпупкові грижі білої лінії живота. Найчастіше вони виникають у місці появи щілин в апоневрозі. Утворення грижі білої лінії проходить ряд стадій: втягнення поперечної фасції, передочеревинного жиру (передочеревинна ліпома) та очеревинна грижа.

У зв'язку з важкістю клінічного розмежування у визначенні цих утворів, преперитонеальна ліпома підлягає оперативному лікуванню. му випадку рекомендують хірургічне лікування. Частіше застосовують спосіб Лексера, (мал. 2.20) Він передбачає проведення операції з видаленням або без видалення пупка (бажано з його збереженням). Якщо пупок видаляють, то навколо нього роблять овальний розріз, а коли залишають, роблять вище або нижче напівовальний розріз, доходять до грижового мішка і відсікають його щільно біля шкіри, після чого клапоть відкидають угору або вниз. Грижовий мішок відділяють від пупкового кільця і після вправлення нутрощів перев'язують та відсікають.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved