Все про медицину

Роділи


При гангрені легень зона некрозу швидко розповсюджується на частку, дві частки або всю легеню. У некротизованій тканині формуються численні порожнини гнильного розпаду, заповнені смердючим вмістом, патологічний процес розповсюджується на плевру з виникненням емпієми і з'єднанням з отвором бронхів (пневмоторакс). У зв'язку з відсутністю відмежування процесу, продукти гнильного розпаду всмоктуються в кров, обумовлюючи тяжку інтоксикацію, токсичне пошкодження інших органів, що швидко призводить до смерті хворого.

У разі більш сприятливого перебігу захворювання некроз поступово відмежовується, формує порожнину із смердючим вмістом (гангренозний абсцес). Порожнина, як правило, має діаметр понад 5 см, стінки її нерівні, значно виражена перифокальна інфільтрація, розплавлення некротичних тканин і епітелізація сповільнені. У зв'язку з великими розмірами гнійної порожнини і недостатнім її випорожненням внаслідок наявності тканинних секвестрів, формується хронічний абсцес легень. Клінічне одужання ("суха" порожнина) в таких випадках спостерігається рідко.

Для визначення правильної лікувальної тактики необхідна класифікація захворювання.

За етіологією інфекційні деструкції легеневої тканини діляться залежно від мікробного фактора. Але неспроможність і недоступність бактеріологічного дослідження змушують складати план лікування за клінічними даними.

Класифікація інфекційних гнійно-деструктивних захворювань

(за І.І. Мітюком)

І. За патогенезом:

1. Постпневмонічні.

2. Аспіраційні.

3. Обтураційні.

4. Післятравматичні.

5. Гематогенно-септичні.

6. Лімфогенні.

7. Тромбоемболічні.

II. За характером гнійного процесу:

1. Поодинокі гнійні процеси.

2. Множинні гнійні процеси.

3. Двобічні гнійні процеси.

4. Гангренозні абсцеси (поодинокі, множинні, одно- та двобічні).

5. Хронічний абсцес.

6. Обмежена гангрена.

7. Поширена гангрена.

III. За ступенем важкості:

1. Легкий.

2. Середньої тяжкості.

3. Тяжкий.

IV. За стадіями:

Перша стадія - некротичної пневмонії.

Друга стадія - розпаду і відторгнення некротичних мас.

Третя стадія - очищення та рубцювання.

V. За локалізацією (із зазначенням ураженого сегмента або частки).

VI. За терміном: гострі, хронічні.

VII. Ускладнення: емпієма плеври, легенева кровотеча, сепсис, піопневмо-торакс, бронхогенна дисемінація.

Клініка

Клінічний перебіг інфекційних деструкцій легень різнорідний і залежить від індивідуальних особливостей організму, стадії процесу, наявності спричиняючих і супровідних захворювань. У клінічній картині гострого абсцесу легень визначають два періоди: період формування гнійної порожнини до прориву її в бронх і період після прориву гнійника в бронх.

Із сприяючих факторів виділяють гостру респіраторну інфекцію, загострення хронічного бронхіту, аспіраційну пневмонію тощо.

Перший період "класичної" форми гнійного абсцесу характеризується гострим початком з підвищенням температури тіла до 39 °С і більше, болем у грудях і кашлем - сухим або з незначною кількістю харкотиння. При аускультації визначаються послаблене дихання в зоні пошкодження, різнокаліберні сухі та вологі хрипи. Характерними є зміни в периферичній крові, властиві гнійному процесу будь-якої локалізації із значною гнійною інтоксикацією, позитивні гострофазні реакції. Рентгенологічно визначається масивна інфільтрація легеневої тканини, переважно в межах одного, двох сегментів, однієї легені. Перший період звичайно продовжується в середньому 7-10 днів, а вищеописані симптоми трактують як прояви гострої пневмонії. Але вже в цей час лікаря повинна насторожувати неефективність проведеної терапії.

Другий період характеризується появою неприємного запаху з рота і великої кількості гнійного харкотиння (до 200-300 мл за добу). Це супроводжується зниженням рівня лихоманки та її розмахів, покращанням стану хворого. Рентгенологічні дослідження (мал. 16.4) дозволяють виявити порожнину(-ни) деструкції з горизонтальними рівнями рідини на фоні зменшення інфільтрації легеневої тканини, що підтверджує діагноз "гострий абсцес легень".

У ряді випадків захворювання із самого початку набуває торпідного перебігу з виділенням невеликої кількості харкотиння і повільним формуванням порожнини деструкції в нерівномірно інфільтрованій тканині. При аспі-раційному генезі гострого абсцесу легень звичайно спостерігається надзвичайно бурхливий перебіг захворювання: велика кількість смердючого харкотиння, яке з'являється з перших днів хвороби, значно виражений ступінь загальної гнійної інтоксикації (мал. 16.5). Клініко-морфологічна класифікація гострих нагнійних процесів у легенях (за Ю.Л. Шевченко, 1998)

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved