Все про медицину

Роділи


Лікування.

Із раціону виключають грудне, коро-в’яче молоко та всі лактозовмісні суміші. Признача-ють безлактозні (“Нутрі-соя”, “Ізоміл-семілак”, “Остер-соя”, “Туттелі-соя”, “Бона-соя”, "АІІ-110”, “Ну-траміген” та ін.) і низьколактозні (“Бебілак”, “Га-лактомін-18”, “Нутрилон” низьколактозний, “Козилат” та ін.) суміші. Показані антиоксиданти (віт.Е, аевіт), мембраностабілізатори (есенціале, карсил, тіотріа-золін, димефосфон, карнітину хлорид та ін.), віта-міни (С, В6, В12, В1), АТФ, АТФ-лонг, кокарбокси-лаза, предуктал, мілдронат. Для боротьби з дисба-ктеріозом використовують пре- і пробіотики (лінекс, симбітер, біфіліз, біфідумбактерин, лактобактерин, біоспорин, бебіформ, ацидофілюс, йогурт та ін.). Призначають озокеритові, парафінові, грязеві аплі-кації на живіт, лікувальні клізми і свічки (метилура-цилові, апілакові, обліпихові). Реабілітаційна тера-пія проводиться протягом 2-3 років життя.

Целіакія

Целіакія (глютенова хвороба)

– спадкове за-хворювання з дефіцитом кишкових пептидаз, які бе-руть участь у засвоєнні глютену, характеризується дистрофією, значним збільшенням живота за раху-нок метеоризму і псевдоасциту, великою кількістю випорожнень з неприємним, смердючим запахом, що відображає суміш гнильної, бродильної та жи-рової діареї. Целіакія належить до первинного спа-дкового синдрому мальабсорбції з порушенням за-своєння білків. Хвороба передається за спадковіс-тю рецесивним шляхом. Порушується синтез пептидази, котра бере участь у засвоєнні білка глю-тену. Цього білка найбільше в зернових культурах: пшениці, житі, ячмені, вівсі. Рис, гречка, кукурудза не містять або мало містять глютену. Накопичують-ся продукти неповного гідролізу глютену, які токси-чно впливають на слизову оболонку кишки. Вини-кає атрофія ворсинок (“лисий” кишечник), порушу-ється мембранне травлення і всмоктування харчових речовин. На початку захворювання спо-стерігають порушення засвоєння тільки глютену, ди-спепсія має гнильний характер. В період маніфес-тації хвороби порушується засвоєння всіх білків, ву-глеводів, жирів, вітамінів і мінеральних речовин. Диспепсія має змішаний характер.

Критерії діагностики

: поступовий початок захво-рювання після введення їжі, що містить глютен; позитивна динаміка при виключенні із раціону глюте-новмісних продуктів; дистрофія з явищами полігіпо-вітамінозу та псевдоасциту; відсутність приросту глі-кемії при лактозному тесті в період маніфестації; збі-льшення МДА в еритроцитах периферичної крові; атрофічні зміни слизової шлунка і кишок (біопсія), атрофія сосочків язика, надходження в сироватці крові антигліадинових антитіл і антитіл до ендомізію. Класифікація

:

1. Тяжкість: легка, середньотяжка, тяжка.

2. Період: початковий, маніфестний, реконвалесце-нції, часткової ремісії, повної ремісії.

Лікування.

Призначають безглютенову дієту з виключенням лактозовмісних продуктів. Використо-вують рисову, гречану, кукурудзяну каші. Застосо-вують м’ясо, рибу, легкозасвоювані жири, соки, без-лактозні суміші (“Нутрі-соя”, “Бона-соя”, “Остер-соя”, “Туттелі-соя” та ін.). Показані антиоксидантні пре-парати (вітамін Е, А, аевіт, унітол), стабілізатори мембран (преднізолон, есенціале, дімефосфон та ін.), вітаміни (С, В6, В12), кокарбоксилаза, мілдро-нат, тіотріазолін, АТФ, АТФ-лонг, ентеросорбенти (полісорб, силард-п, ентеродез, ентеросгель та ін.). Позитивний ефект дає використання парафінових, озокеритових, грязевих аплікацій на ділянку живо-та, свічок і лікувальних мікроклізм. Реабілітаційна терапія проводиться протягом 5 років, потім дитина знімається зі спостереження.

Спадкова хлоридна діарея

(гіпохлоремічний алкалоз)

Хлоридна діарея

- спадкове захворювання з порушенням транспорту іонів хлору і кислотного залишку вугільної кислоти. Тип спадковості - авто-сомно-рецесивний. Патологія належить до первин-ного спадкового синдрому мальабсорбції з порушен-ням засвоєння мінеральних речовин.

Сторінки: 1 2 3 4 5 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved