Все про медицину

Роділи


Продовження табл.

1

2

3

4

5

До 1 року

1 разнамісяць (в умовах амбу-латорно-поліклі-нічного закладу). Длядітейгрупи

ризику додатководоб

міс. 1 раз в місяць вдома

2 рази на місяць

В Змісяці:

-хірург-

ортопед

- невролог

- офтальмо-лог та ін ші за показаннями

В перші 3 місяці: -загальний аналіз крові;

-загальний аналіз сечі; в 1 рік: -загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, аналіз калу на яйця гпистів

3 1 до 2-х років

1 разнаквартал (в умовах амбу-латорно-поліклі-нічного закпаду)

1 разнамісяць (вдома)

Стоматолог

Аналіз калу на яйця глистів

3 2доЗ років

2 рази на рік

(2 р. бміс., 3

роки)

1 разнаквартал (вдома)

Стоматолог

Аналіз калу на яйця глистів

3 3-х до 5 років

1 раз на рік (в

умовах

амбулаторно-

поліклінічного

закладу)

2 рази на рік (вдома) для дітей, які не відвідують дошкільний навчальний заклад

Стоматолог 1 раз на рік. В 3 роки: стоматолог; логопед

Загальний аналіз крові; загальний аналіз сечі; аналіз калу на яйця глистів

Продовження табл.

1

2

3

4

5

5-6 років

(перед

поступ-

ленням

до зага-

льноос-

вітнього

навчаль-

ного зак-

ладу)

1 разнарік(в

умовах

амбулаторно-

поліклінічного

закладу)

2 рази на рік

(вдома) длядітей,

які не відвідують

дошкільний

навчальний заклад

Хірург-

ортопед;

офтальмолог;

отоларинголог;

стоматолог;

логопед;

психіатр;

психолог;

ендокринолог;

інші спеціалісти

за показаннями

Загальний аналіз крові;

загальний аналіз сечі;

аналіз калу на яйця

глистів;

аналіз крові на цукор

7-9 років

1 разнарік

1 разнарік

Стоматолог 1 раз на рік

Аналіз калу на яйця глистів

10-11 років

1 разнарік

1 разнарік

Офтальмолог;

отоларинголог;

хірург

(андрологічний

огляд);

ортопед-

травматолог;

стоматолог;

гінеколог;

ендокринолог;

психолог

Загальний аналіз крові;

загальний аналіз сечі;

аналіз калу на яйця

глистів;

аналіз крові на цукор

Продовження табл.

1

2

3

4

5

12-14 років

1 разнарік

1 раз на рік

Стоматолог щорічно

Юнаки 15,16, 17 років; дівчата 15 і 17 років

1 разнарік

1 раз на рік

Офтальмолог;

отоларинголог;

хірург (андро-

логічний огляд);

ортопед-трав-

матолог;

стоматолог;

гінеколог;

ендокринолог;

психолог

(у 15 років);

невролог

Флюорографія; загальний аналіз крові; загальний аналіз сечі; аналіз калу на яйця глистів;

аналіз крові нагрупута резус-фактор (у віці 15 років)

Дівчата у 16 років

1 разнарік

1 раз на рік

Стоматолог; гінеколог

Флюорографія

Сторінки: 1 2 3 4 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved