Все про медицину

Роділи


Дані про здоров'я учнів вносять у медичну карту. Підсумки поглибле-ного огляду обговорюються на педагогічній нараді школи, де затверджу-ється план лікувально-оздоровчих заходів. У класний журнал вносять дані про здоров'я школярів та рекомендації для вчителів. Педіатр щоро-ку оформляє заключний епікриз, вказує діагноз, групу здоров'я, фізкуль-турну групу, план оздоровлення.

Сторінки: 1 2 3 4 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved