Все про медицину

Роділи


Характерною є наявність патологоанатомічних змін у внутрішніх органах, головним чином у серці й печінці. При тяжких формах тиреотоксикозу виникають тиреотоксичне серце, тиреотоксична офтальмопатія, цироз печінки, ураження надниркових залоз, селезінки та інші розлади.

Класпф ікац ія

I. За формою зоба: дифузний, вузловий, змішаний.

II. За ступенем збільшення щитоподібної залози: І, II, III, IV, V.

III. За перебігом тиреотоксикозу: гострий і хронічний.

IV. За походженням:

1. Тиреотоксикоз первинний - поява захворювання у людей з нормально функціонуючою раніше щитоподібною залозою.

2. Тиреотоксикоз вторинний - виникнення захворювання на фоні тривало існуючого еутиреоїдного паренхіматозного або вузлового зоба.

V. За клінічним перебігом: легкий, середній та важкий ступені. Класифікація за стадіями клінічного перебігу за Мілку

І стадія - неврогенна, симптоматика тиреотоксикозу маловиражена.

II стадія - нейроендокринна, виражені ознаки тиреотоксикозу, щитоподібна залоза часто збільшена до II-III ступенів.

III стадія - вісцеропатична, виражені ознаки тиреотоксикозу, характерне тиреотоксичне ураження внутрішніх органів.

IV стадія - кахектична, поява незворотних дистрофічних змін в органах і системах.

Клінічна симптоматика

Окрім описаної в 1940 році К. Базедовим класичної тріади (зоб, витрішкуватість, тахікардія), клінічні прояви тиреотоксикозу дуже різноманітні й значною мірою залежать від важкості перебігу захворювання і його форми. Це пов'язано з порушенням при тиреотоксикозі функцій багатьох органів і систем, а також усіх видів обміну речовин. Захворювання може розвиватися гостро (як правило, після психічної травми), у більшості випадків - повільно. При гострому розвитку тиреотоксикозу протягом декількох годин або діб прогноз не сприятливий.

В одних хворих домінують симптоми, які залежать від порушень функції кори головного мозку: нервово-психічна збудливість, занепокоєння, плаксивість, безсоння. !нших найбільше турбують серцебиття, аритмія, задишка або схуднення, диспептичні явища, підвищений апетит (іноді до булемії) і т. ін.

Н.А. Шерешевський виділяє, залежно від проявів захворювання, такі клінічні форми тиреотоксикозу: серцево-судинну, нервово-психічну, шлунково-кишкову, гіпогенітальну, адинамічну, субфебрильну. Вони в різноманітних поєднаннях можуть зустрічатися в однієї і тієї ж людини. Серед великої кількості й поліморфізму проявів тиреотоксикозу (мал. 10.7) основними симптомами є: збільшення щитоподібної залози (зоб), тахікардія, тремор рук, екзофтальм, втрата маси тіла, пітливість. Найбільш постійним і головним є такий симптом, як порушення діяльності нервової і серцево-судинної систем. Важкі форми тиреотоксикозу спостерігаються набагато частіше при первинному дифузному токсичному зобі.

Щитоподібна залоза у хворих на дифузний токсичний зоб дифузно збільшена, не болюча, м'яко-еластичної консистенції, при тривалому консервативному лікуванні щільність її підвищується. При токсичному зобі залоза може швидко досягти певних розмірів і довгий час не змінюватися або поступово збільшуватися в разі прогресування захворювання. При зобі великих розмірів, а також залежно від його розташування, хворих може турбувати відчуття тиснення в ділянці шиї, спостерігається розширення підшкірних шийних вен, опухлість обличчя. У зв'язку з підвищенням кровопостачання залоза великих розмірів інколи може пульсувати, вислуховується систолічний шум - так званий судинний зоб. Відчуття тиснення в ділянці шиї, утруднення ковтання частіше мають місце при вузлових формах токсичного зоба.

Ураження серцево-судинної системи проявляються тахікардією, порушенням ритму серцевої діяльності, лабільним пульсом, зміщенням меж серця, систолічним шумом, підвищенням систолічного артеріального тиску і зниженням діастолічного. Гемодинамічні розлади при тиреотоксикозі багато в чому пов'язані з недостатньою функцією кори надниркових залоз. Збільшена кількість тироксину порушує трофіку міокарда, призводить до дистрофічних змін серцевого м'яза, міокардиту з наступним кардіосклерозом. Такі зміни відомі під назвою "тиреотоксичне серце". Найбільш раннім і постійним симптомом порушень діяльності серцево-судинної системи при тиреоксикозі є тахікардія. Відомий вислів Шарко: "Без тахікардії немає базедової хвороби". При тяжких формах тиреотоксикозу виникає декомпенсація серцевої діяльності, що супроводжується миготінням передсердь, збільшенням печінки, набряками.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved