Все про медицину

Роділи


Хворим призначають усередину тетрациклін — 0,3 г 4 рази на добу або доксациклін — 0,1 г кожні 12 год. Застосовують також левоміцетин — 0,5 г 4 рази на добу. Застосування антибіотиків зменшує тривалість діареї. Курс лікування антибіотиками незалеж­но від ступеня дегідратації має тривати не менше ніж 5 днів. За такою ж схемою проводиться лікування бактеріоносіїв. У разі по­треби хворим на холеру наведені антибіотики призначають парентерально.

Особливої дієти хворі на холеру не потребують. Спочатку при­значають дієту № 4, а після 3—4 днів — загальну з переважанням продуктів, які містять багато калію (наприклад, картопля).

Профілактика. Хворих виписують з лікарні після отримання негативних результатів бактеріологічного дослідження, яке починається перед випискою, через 24—36 год. після закінчення ліку­вання антибіотиками. Досліджують триразове кал, а у осіб з чис­ла декретованого контингенту також жовч (порції В та С) — од­норазово.

Найважливішим елементом профілактики е раннє виявлення хворих і вібріоносіїв та ізоляція їх. Госпіталізація проводиться у стаціонари трьох типів з огляду на епідеміологічну доцільність:

1) холерний ізолятор, до якого госпіталізують хворих на холеру;

2) провізорний ізолятор (госпіталь), куди госпіталізують із вогни­ща всіх хворих на шлунково-кишкові захворювання для встанов­лення точного діагнозу;

3) обсерваційний ізолятор (госпіталь) Для обстеження осіб, які перебували в контакті з хворим чи бактеріоносієм. Карантинні заходи (ізоляція контактних осіб) проводяться протягом 5 діб. У разі виявлення серед цього контингенту хворих на холеру термін карантину визначається повторно від останнього контакту з виявленим хворим.

Особам, які були в тісному контакті з хворим на холеру, про­водять екстрену профілактику. З цією метою застосовують тетра­циклін — 0,3 г 3 рази на добу протягом 4 днів. Доза для дітей зменшується відповідно до віку.

Проводиться ретельне епідеміологічне дослідження кожного ви­падку холери (вібріоносійства). У разі виявлення випадків холе­ри здійснюють оперативний епідеміологічний аналіз і уточнюють межі осередку. Необхідними засобами є профілактична і заключна дезинфекція, бактеріологічне обстеження на збудника холери об'­єктів зовнішнього середовища.

Якщо під час обстеження виявляються НАГ-вібріони, таких хворих негайно госпіталізують, а в осередку проводять досліджен­ня необхідних матеріалів на збудника холери.

При наявності випадків холери обмежують користування во­доймищами, міграцію населення. Проводиться широка санітарно-освітня робота. Профілактика холери передбачає санітарну охо­рону кордонів від завезення інфекції ззовні.

У разі несприятливої епідеміологічної ситуації вирішується пи­тання щодо вакцинації. Вона проводиться дітям віком понад 7 ро­ків і дорослим корпускулярною холерною вакциною та холероген-анатоксином одноразово в дозі 0,8 мл. Імунітет після вакцинації зберігається протягом 4—6 місяців. Ревакцинація проводиться за епідеміологічними показаннями не раніше ніж через 3 місяці піс­ля первинної вакцинації.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved