Все про медицину

Роділи


нориць на шкірі шиї, через які виділя­ються рідкий сіро-білуватий гнійний ексудат та крихти некротичних мас.

Ураження лімфовузлів шиї майже завжди двобічне. Лімфо­вузли мають різні розміри, нерідко уг-рупування складаються з одного ве­ликого лімфовузла, навколо якого є ланцюг малих лімфовузлів. У хворих часто спостерігаються загальні пато­логічні реакції — субфебрильна тем­пература тіла, кволість, знижений апетит, анемія, лімфоцитоз, збіль­шення ШОЕ. Хворі бліді, виснажені. Такі загальні порушення особливо ха­рактерні для туберкульозу лімфатич­них вузлів шиї з утворенням гнійних абсцесів та нориць, так званої скро­фулодерми. Спостерігаються набряк обличчя та губ, значна інтоксикація, нерідко приєднується вторинна гнійна інфекція.

Діагностика туберкульозного лімф­аденіту складна. Задавнені форми майже не зустрічаються, особливо такі, як скрофулодерма — лімфаденіт з набряком обличчя, абсцесами під­шкірної основи та норицями. Дифе­ренціювати туберкульозний лімф­аденіт треба з банальним лімфадені­том, лімфогранулематозом, лейке-мічними лімфаденопатіями, метастаза­ми раку в лімфовузли шиї. Важливу діагностичну роль відіграють специфічні тести на туберкульоз і, особливо, пунк-ційна біопсія.

Лікування хвороби комплексне: хіміо­терапевтичні специфічні засоби (стреп­томіцин, фтивазид, ПАСК, рифампі-цин, ізоніазид тощо), загальнозміцню-вальні (вітаміни, білки, добре харчуван­ня), ультрафіолетове та сонячне опро­мінення, за ускладнення банальною інфекцією — інші антимікробні, зокре­ма антибіотичні, препарати після виз­начення чутливості до них мікрофлори. Добре обмежені конгломерати лімфатич­них вузлів можуть бути радикально ви­далені з подальшим специфічним кон­сервативним лікуванням.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved