Все про медицину

Роділи


Атеросклероз (atherosclerosis) - хронічна хвороба, яка характеризується ліпоїдною інфільтрацією внутрішньої оболонки артерій еластичного і змішаного типів з наступним розвитком у їх стінці сполучної тканини і клінічно проявляється загальними та місцевими розладами кровообігу.

Атеросклероз облітеруючий - різновид атеросклерозу, що характеризується різким звуженням або повним закриттям просвіту артерій. Він спостерігається головним чином в артеріях нижніх кінцівок, серця, нирок і екстрак-раніальних відділах судин головного мозку.

Етіологія і патогенез

Термін "атеросклероз" запропонований ще в 1904 році Маршаном. З того часу дотепер пропонувалися різноманітні теорії розвитку захворювання, але все-таки не вдалося розробити не тільки універсальної, але й більш-менш придатної теорії. На даний час більш вивчено гістогенез атеросклерозу, тоді як етіологія і патогенез залишаються нез'ясованими. Вважають, що атеросклероз - поліетіологічне захворювання, тобто цілий ряд ендо- й і екзогенних факторів, що сприяють виникненню і розвитку процесу. Але немає доказів того, що кожний із цих етіологічних факторів окремо призводить до розвитку захворювання. Це найважливіші фактори ризику в розвитку атеросклерозу, які сприяють його прогресуванню і виникненню клінічних проявів.

У даний час вважають, що в розвитку атеросклерозу відіграють роль такі чинники:

1. Гіперхолестеринемія, гіперліпідемія - мають найважливіше значення в етіології. Але патологоанатомічні зміни не підтверджують корелятивного зв'язку між гіперхолестеринемією і гіперліпемією та вираженням атеросклерозу.

2. Підвищений артеріальний тиск, незалежно від причини його зростання є фактором, що посилює розвиток атеросклерозу. Це обумовлено не тільки змінами в гемодинаміці, але й підвищеним накопиченням у судинній стінці кислих мукополісахаридів.

3. Гормональним факторам надають великого значення в розвитку атеросклерозу. Цукровий діабет, гіпотиреоз сприяють розвитку захворювання. Естрогени знижують гіперхолестеринемію, зменшують у крові вміст в-ліпопротеїдів і гальмують розвиток атеросклерозу.

4. Соціальні фактори - урбанізація населення і пов'язані з цим стресові й конфліктні ситуації, емоційне напруження сприяють ранньому виникненню і швидкому прогресуванню атеросклерозу.

5. Ожиріння і мала фізична активність, куріння і генетичні, спадкові фактори, порушення рівноваги згортувальної і протизгортувальної систем крові сприяють виникненню і розвитку атеросклерозу.

6. Можна також вказати на роль алергічного й інфекційно-алергічного компонентів, порушення ферментативної активності судинної стінки в розвитку облітеруючих уражень артерій кінцівок.

Патологічна анатомія

При обмежених ураженнях артерій кінцівок морфологічні зміни спостерігаються в різних оболонках судини, розвиваються в артеріях різного калібру і поширюються дифузно або сегментарно. Артерії нижніх кінцівок уражуються більшою мірою, ніж верхніх. Зміни в артеріях нижніх кінцівок мають сегментарний характер і частіше локалізуються в стегновій артерії, рідше - в підколінній. На гомілці більше уражуються великогомілкові артерії. Трофічні порушення в тканинах виражені різною мірою, аж до некрозу.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved