Все про медицину

Роділи


Підводячи підсумки результатів досліджень, отриманих при вивченні імунологічної реактивності та факторів неспецифічного захисту, доходимо висновку, що у разі хронічного перебігу запальних процесів придатків матки з частими загостреннями зменшується кількість Т-лімфоцитів, збільшується кількість В-лімфоцитів і підвищуєтьсяздатність лімфоцитівтрансформуватися вбластияквідповідь на стимуляцію специфічним бактеріальним антигеном. Підвищується синтез імуноглобулінів, збільшується титр неспецифічних антимікробних антитіл, значно знижується рівень факторів неспецифічного захисту – комплементу, лізоциму та пропердину, пригнічується антибактеріальна здатність сироватки. Особливо відчутні ці зміни у пацієнток, які перебували під тривалою дією малих доз радіації. Це викликає необхідність корекції імунних порушень та факторів неспецифічного захисту при лікуванні хворих і в процесі передопераційної підготовки з метою зниження операційного та анестезіологічного ризику й попередження післяопераційних ускладнень. Особливого значення це набуває у жінок, які тривалий час перебували під дією опромінення, а також при ускладнених формах гострих гнійнозапальних процесів внутрішніх геніталій.

Функціональна активність нейтрофілів і лімфоцитів

Показники функціональної активності нейтрофілів і лімфоцитів периферичної крові (цитохімічні та фагоцитоз) вивчалися у 55 хворих. З них 35 перебували під тривалим впливом малих доз радіації (І група). До ІІ групи ввійшли 20 хворих з цією ж патологією, які не зазналитакого впливу (контроль). Контрольнугрупутакожстановили 25 донорів.

Як і в контрольній групі, так і у хворих із гнійно-запальними захворюваннями придатків матки, у цитоплазмі клітин гранулоцитарногорядувміру їх дозрівання виявленопостійне наростання кількості глікогену, який визначається у вигляді дрібних гранул пурпурного кольору. У лімфоцитах цитохімічна реакція на глікоген від’ємна.

Спостерігалася виражена суданофілія гранулоцитів, причому більш високий рівень ліпідів у дозрілих нейтрофілах. У лімфоцитарних клітинах ліпідів не виявлено.

Вміст лужної фосфатази у гранулоцитарних клітинах значно відрізнявся у цих хворих; у лімфоцитах вона не визначалась.

При визначенні цитохімічної активності рибонуклеїнової кислоти (РНК) як у контрольній, так і в основній групі жінок, виявлено інтенсивне зафарбовування у вигляді гранул різної величини піроніном цитоплазми і ядерець лімфоцитів. У міру диференціювання лейкоцитів вміст РНК у них знижувався. У дозрілих гранулоцитах РНК не виявлено.

Дезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК) спостерігалась у всіх клітинах білої крові у вигляді ніжної сіточки, яка повторює структуру хроматину.

Яскраві зміни показників вмісту речовин, які визначаються цитохімічним шляхом, у різних групах жінок спостерігаються при кількісній оцінці цитохімічних реакцій (табл. 6-9).

При поступленні в стаціонар значення вмісту глікогену в нейтрофілах крові у жінок з хронічними запальними захворюваннями внутрішніх геніталій, які не перебували під впливом малих доз ра

Таблиця 6

Цитологічні показники глікогену нейтрофілів у жінок із гнійнозапальними захворюваннями внутрішніх геніталій (в од. за Кеплоу)

Клінічна форма перебігу захворювання

Групи обстежених хворих

жінки, які не перебували під тривалим впливом малих доз радіації

жінки, які перебували під тривалим впливом малих доз радіації

n

M

σ

±m

n

M

σ

±m

Хронічний процес

19

198,4

9,5

2,7

24

189,8

7,9

2,7

t=2,7

P<0,05

t=9

P<0,01

Гострий процес

22

182,9

14,2

4,3

25

174,1

12,8

4,1

t=6,3

P<0,01

t=3,2

P<0,01

Донори

21

204,7

7,1

3,2

-

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved