Все про медицину

Роділи


У випадках, де зустрічались гнійні ускладнення запальних захворювань придатків, зниження вмісту Т-лімфоцитів було ще більш вагомим – у середньому на 17,5 % (Р<0,02), В-лімфоцитів – на 22,0 % (Р<0,05), тоді як у жінок контрольної групи ці зміни були недостовірними (Р>0,05).

Зменшення числа Т-лімфоцитів у крові пов’язане не лише з дією радіації. Про це свідчать дані, отримані при обстеженні жінок із різною поширеністю процесу (табл. 4). Виявилось, що кількість Т-лімфоцитів у крові пацієнток, у яких процес локалізувався лише в маткових трубах, зменшувалась на 15,7 % (Р< 0,05), а за наявності гнійно-запального процесу і в яєчниках – уже на 25,1 % (Р< 0,02). Виявлена пряма кореляція між зміною кількості Т-лімфоцитів та вираженістю запального процесу внутрішніх геніталій жінки: чим більш виражений запальний процес, тим менше Т-лімфоцитів. Порівняно і з здоровими жінками (донорами) у пацієнток, що не пере

Таблиця 4

Вміст Т-іВ-лімфоцитів у крові жінок із гнійно-запальними процесами придатків матки

Групи обстежених

n

Т-лімфоцити

В-лімфоцити

Донори

25

956,4 ± 11,7

569,4 ± 3,1

І група (основна) Гострий сальпінгоофорит Загострення хронічного сальпінгоофориту Тубооваріальні утвори ІІ група (контрольна) Гострий сальпінгоофорит Загострення хронічного сальпінгоофориту Тубооваріальні утвори

35 28 20 10 11 11

796,4 ± 25,1* 784,9 ± 31,8* 805,6 ± 28,9* 1089,9 ± 35,4 1002,7 ± 34,6 981,4 ± 31,5

457,7 ± 32,5* 436,9 ± 21,7* 469,5 ± 24,4* 596,9 ± 27,8 572,3 ± 11,7 516,3 ± 23,8

Примітка. Тут і далі: * – статистично достовірні результати (р<0,05).

бували під тривалим впливом малих доз радіації, поза загостренням вони були знижені на 12,4 % (Р< 0,02%), тоді як при загостренні – на 31,8 % (Р<0,05). Аналогічні зміни встановлені при вивченні відсоткового вмісту Т-лімфоцитів у крові хворих, які перебували під радіаційним впливом, з тією різницею, що вони були більш виражені. Щоправда, до цієї групи увійшли пацієнтки із давністю захворювання більше двох років та з наявністю ускладнених форм гнійно-запальних процесів придатків матки. Тривала персистенція мікроорганізмів у маткових трубах впливає на деякі механізми стимуляції продукції В-лімфоцитів. У випадках, де із вмісту маткових труб виділялись мікроорганізми, абсолютне число В-лімфоцитів у порівнянні із здоровими людьми було на 14,8 % вищим.

У захисних механізмах значну роль відіграють антимікробні антитіла. Ми вивчали їх, досліджуючи центрифугат змиву добових агарових культур бактерій, виділених із вмісту маткових труб. Межі коливань його граничних значень із достовірністю уздорових людей до 99 % склали від 1:0 до 1:10. Середнє значення титру було 1:5. Концентрація антитіл порівняно із концентрацією бактерій у хворих із неускладненими формами гострих запальних процесів внутрішніх геніталій характеризувалась титром 1:10.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved