Все про медицину

Роділи


При цьому паралельно зростала активність глутатіонпероксидази та глутатіонредуктази (М.G. Doni, 1992).

Накопичення продуктів перекисного окиснення ліпідів ужировій тканині можна до певної міри пояснити зниженням активності ферментів антиперекисного захисту. Підвищення активності глутатіонпероксидази і глутатіонредуктази у печінці перешкоджає накопиченню гідроперекисів у цьому органі. Оскільки активність ферментних антиоксидантних систем набагато вища, ніж неферментних, в умовах радіаційної дії важливою є коригувальна терапія, спрямована на стимуляцію даногозахисного механізму. Уцьомувідношенні цікавим євикористання антиоксидантів. Клінічне використання антиоксидантів позитивно впливає на обмін речовин і внутрішньоклітинні регенеративні процеси, енергетичне та пластичне забезпечення функцій. Ряд авторів показує, що превентивне введення антиоксидантів попереджує гіпоксичні зміни в серці, порушення енергетичного метаболізму міокарда, захищає від пошкодження сітківку і попереджує розвиток ферментемії, а також нівелює ініційовану активацію вільнорадикального окиснення ліпідів у тканинах (И.И. Иванов, 1977).

Корекцію пошкоджень, які виникли в результаті активації ПОЛ, також можна проводити за допомогою природних біоантиоксидантів – селену, токоферолу, аскорбінової кислоти, що є універсальними стабілізаторами клітинних та субклітинних мембран.

Виражений захисний ефект токоферолу відносно продуктів перекисного окиснення ліпідів виявлено при гіпоксії, гіпокінезії, при тривалому впливі холоду (Ю.И. Губський, О.В. Задорина, Л.А. Богданова, 1991).

Дослідження інших авторівпоказали, що дефіцит вітаміну Езменшує відхилення, які виникають у процесі перекисного окиснення ліпідів у тканинах організму.

Ряд авторів отримав позитивний ефект, використовуючи антиоксиданти при емоційно-больовому стресі. Попереднє введення тваринам альфа-токоферолу та іонолу (в дозі 50 мг/кг протягом 3 днів, включаючи день стресу) деякою мірою попереджує активацію перекисного окиснення ліпідів та одночасно попереджує або знижує рівень ферментемії. Здатність антиоксидантів попереджувати пошкодження при різних патологічних станах реалізується за рахунок обмеження процесів перекисного окиснення ліпідів в органах – мішенях (К.Е. Ніll, R.F. Burk, 1994).

Літературні дані свідчать про те, що радіаційний фактор має виражений вплив не тільки на імунний статус, але й на процеси перекисного окиснення ліпідів. Разом з тим, існуючі публікації недостатньо висвітлюють показники цих процесів у хворих, які проживають у радіаційно забруднених зонах, їх вплив на прогноз та віддалені наслідки тривалої дії малих доз радіації, що може мати важливе значення при вирішенні питань про консервативне та хірургічне лікуваннягнійно-запальнихпроцесівпридатківматки. Саме цеспонукало нас до дослідження стану ліпопероксидації та системи антиоксидантного захисту в цій групі пацієнток.

Дослідження проведено у 104 хворих із гострими гнійно-запальними процесами внутрішніх геніталій, із яких 80 чоловік перебували під тривалим впливом малих доз радіації. Групу контролю становили здорові жінки – донори (І контрольна група). Другу контрольну групу склали хворі із гнійно-запальними процесами внутрішніх геніталій, які не перебували під впливом радіації.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved