Все про медицину

Роділи


У розвитку імунної відповіді основну роль відіграють Т-іВ-системи імунітету. Пошкодження цих систем може призвести до різноманітних дефектів у протимікробному імунітеті. Від рівня пошкодження цих систем залежить розвиток післяопераційних ускладнень.

Багатьма авторами підкреслюється роль місцевого імунітету. Доведено, що місцева імунна система функціонує незалежно від системного імунітету. Зустрічаються дані про те, що показники комплементу плазми крові при запальних процесах придатків матки збільшуються. Вважають, щокомпоненткомплементу, якийміститься в перитонеальній рідині, є специфічним фактором місцевого захисту і не відображає системної відповіді на запалення. Вивчення антимікробних антитіл у перитонеальній рідині хворих із аднекситами показало, що у разі цих захворювань у перитонеальній рідині знаходять антитіла класу IgG, тоді як у нормі в перитонеальному вмісті знаходять лише антитіла класу IgA. Разом з тим, зустрічаються повідомлення про те, що в сироватці крові хворих із запальними процесами придатків матки знаходять компоненти IgA, IgM, IgG (М.В. Теплякова, А.А. Радионенко, 1991).

На різних етапах імунної корекції окремі компоненти імунітету відіграють різну роль. До основних належать сироваткові фактори та фагоцити. Без них розрішення гнійного процесу неможливе. Таким чином, зміни імунологічного статусу та реактивності організму жінок із запальними процесами внутрішніх геніталій є очевидними.

Літературні дані свідчать про те, що радіаційний фактор має виражений вплив на імунний статус організму. Після аварії на ЧАЕС у довкілля потрапила велика кількість радіоактивних елементів як середньотривалого, так і довготривалого життя. Найсуттєвіше значення мають цирконій-95, ніобій-95, рутеній-106, цезій-134. Позаяк в Україні численна група жінок проживає у радіаційно забруднених районах, а захворюваність не зменшується, природно, що постає питання: а як же змінюється імунологічний статус хворих у разі тривалої дії на них малих доз іонізуючої радіації? Виникає безсумнівна необхідність вивченняпоказників, щохарактеризуютьрезистентність організму в цих умовах. При вирішенні питань про консервативне та хірургічне лікування та для прогнозу результатів цей фактор може матинадзвичайновеликезначення(С.В.Комисаренко,К.П.Зак, 1994).

Таким чином, літературні дані свідчать, що у жінок із запальними процесами внутрішніх геніталій є виражені зміни імунологічного статусу та реактивності організму. Разом з тим, існуючі публікації недостатньо висвітлюють стан цих показників у віковому аспекті. Не вивчений вплив малих доз радіації на показники імунітету при запальних процесах внутрішніх геніталій та їх гнійних ускладненнях у жінок, що проживають у районах радіаційного забруднення після аварії на ЧАЕС.

Ми зацікавились цим питанням і вивчили показники імунологічної реактивності у 83 жінок із гнійно-запальними процесами внутрішніх геніталій, які перебували під тривалим впливом малих доз радіації. Результати порівнювали з тими, які отримали у пацієнток, які не зазнали такого впливу. Ці жінки становили контрольну групу. Як виявилось, гострий запальний процес придатків матки у жінок, які не зазнали впливу радіації, веде до незначного збільшення абсолютного та відносного вмісту Т-іВ-лімфоцитів. Разом з тим, у жінок, що перебували під тривалою дією малих доз опромінення, спостерігали виражене зменшення вмісту Т-іВ-лімфоцитів у периферичній крові – 12 і 16,2 %, відповідно.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved