Все про медицину

Роділи


У пацієнток ІІ групи також відмічалось зниження вмісту нуклеїнових кислот у плазматичних клітинах, але не так істотно, як у попередній групі. У лімфоцитах вміст нуклеїнових кислот залишався приблизно на одному рівні, а в окремих хворих спостерігалась тенденція до підвищення. Це свідчить про підтримку імунних реакцій в організмі за рахунок регулювального впливу Т-лімфоцитів.

Опасисті клітини – тканинні базофіли, як правило, мають округлу форму, овальне ядро, багате на хроматин, і утворюються із макрофагів, лімфобластівта гранулоцитів. Переважно виявляються увмісті маткових труб. У функціональному відношенні вони є високоактив

Таблиця 11

Вміст нуклеїнових кислот у плазматичних клітинах перитонеальної рідини у хворих із гнійно-запальними захворюваннями придатків матки (М±m)

Групи обстежених

Хворі, які не перебували під тривалим впливом малих доз радіації

Хворі, які перебували під тривалим впливом малих доз радіації

Гострий сальпінгоофорит

0,061±0,002*

0,052±0,003*

Загострення хронічного сальпінгоофориту

0,065±0,001*

0,048±0,001*

Тубооваріальні утвори

0,058±0,003*

0,045±0,003*

Донори

0,078±0,004

-

ними тканинними елементами. Ці клітини відіграють важливу роль у життєдіяльності організму, пов’язану з їх здатністю накопичувати в собі біологічно активні речовини. Здатність опасистих клітин вивільняти біологічно активні речовини ініціює як фізіологічні, так і патологічні процеси. Цитоплазма опасистих клітин переважно заповнена гранулами. У гранулах містяться гістамін, мукополісахариди, гепарин, пептиди, простагландини, велика кількість ферментів і амінів. Їх функція полягає в екстрацелюлярному накопиченні гранул. При цьому виділяються гепарин, гіалуронова кислота, різні ензими, які викликають локальний набряктканин. Для клініцистів важливе значення має опис не окремих клітин, а характеристика популяції в цілому.

Опасисті клітини є імуномедіаторами і беруть участь у всіх імунних реакціях. Стан функціональної активності опасистих клітин визначається біогенними амінами, в тому числі гістаміном. Гістамін реагує згепарином всередині гранул іприцьомувиділяється ізклітин.

Для характеристики популяції опасистих клітин упроведених дослідженнях використовували показник, який називається індексом насичення популяції відношення кількості темних клітин до світлих (табл. 12).

Проведений аналіз цитологічних досліджень препаратів перитонеальної рідини дозволив диференціювати клітинну популяцію. У донорів популяції опасистих клітин являли собою зрівноважену си

Таблиця 12

Вміст субпопуляцій опасистих клітин у перитонеальній рідині у хворих із гнійно-запальними процесами придатків матки (М±m)

Групи обстежених

Субпопуляції

Хворі, які не перебували під тривалим впливом малих доз радіації

Хворі, які перебували під тривалим впливом малих доз радіації

Гострий сальпінгоофорит

Світлі

5,15±0,03

5,07±0,03

Темні

2,05±0,04*

2,07±0,08*

Загострення хронічного сальпінгоофориту

Світлі

4,67±0,07*

4,98±0,05

Темні

3,75±0,05*

4,77±0,04*

Тубооваріальні утвори

Світлі

5,59±0,04

4,48±0,04*

Темні

5,88±0,02*

6,16±0,03*

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved