Все про медицину

Роділи


Якпоказали результати досліджень, ухворих згострими іхронічними гнійно-запальними процесами внутрішніх геніталій змінюється інтенсивність перекисного окиснення ненасичених жирних кислот ліпідів клітинних мембран. Про це свідчить збільшення вмісту дієнових кон’югат (ДК) і малонового діальдегіду (МДА) в крові.

У жінок із хронічними запальними процесами зі схильністю до частих загострень, які не перебували під тривалим впливом малих доз радіації (ІІ контрольна група), має місце тенденція до збільшення рівня малонового діальдегіду і статистично достовірне збільшення вмісту дієнових кон’югат у крові. У цій групі хворих вміст дієнових кон’югат у крові збільшувався в середньому від (0,38±0,05) до (0,55±0,02) мкмоль на 1 г, або в 1,5 раза. Рівень малонового діальдегіду в крові збільшувався в середньому на 11,0%, але різниця порівняно з контролем була статистично недостовірна (Р>0,05).

У хворих І групи (жінки, які перебували під тривалим впливом малих доз радіації) з цією ж патологією вміст малонового діальдегіду збільшувався до статистично значущих величин і в середньому відповідає (61,32±2,96) нмоль/г, що перевищує контроль на 23,8 %.

Рівень дієнових кон’югат у цій групі був ще вищий і коливався від (35,22±3,10) до (51,05±3,23) мкмоль/л, або збільшувався в 1,5 раза (табл. 15).

Таблиця 15

Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів у крові жінок з гострими і хронічними запальними процесами внутрішніх геніталій

Групи обстежених хворих

Гострий процес

Хронічний процес

ДК, мкмоль/л

МДА, мкмоль/л

ДК, мкмоль/л

МДА, мкмоль/л

Донори

36,36±2,93

5,44±0,41

0,382±0,027

45,93±5,16

І

48,42±3,66*

6,08±0,3*

0,585±0,03*

57,69±5,16*

ІІ

37,3±2,74

5,87±0,93

0,545±0,09*

48,08±7,24

Упацієнтів із гострими гнійно-запальними процесами внутрішніх геніталій, які не перебували під тривалим впливом малих доз радіації, накопичення продуктів ліпопероксидації було максимальним, про що свідчило збільшення ДК і МДА у крові, відповідно, від (35,14±2,93) до (52,15±2,33) мкмоль/л і від (5,41±0,16) до (6,52±0,29) мкмоль/л, тобто на 38 і 29 % (Р<0,05; <0,001).

За отриманими результатами можна вважати, що при гострих і хронічних запальних захворюваннях придатків матки процес перекисного окиснення ненасичених жирних кислот ліпідів в органах і тканинах організму посилюється. Тривала дія малих доз радіації також викликає активацію цих процесів.

Одночасно під дією цих факторів відбувалися зміни кількісних показників сульфгідрильних і низькомолекулярних речовин крові. Виявлено, що у хворих із гострими гнійно-запальними процесами внутрішніх геніталій зменшується вміст сульфгідрильних груп, але збільшується кількість дисульфідних зв’язків.

Так, вміст SH-груп у крові пацієнтів І групи знижувався від (18,21±0,39) до (13,97±0,41) мкмоль/л (Р<0,01), ІІ групи – від (16,62±0,31) до (13,71±0,41) мкмоль/л (Р<0,05) або, відповідно, на 25 і 12 %, тоді як кількість S-S-зв’язків зростала, відповідно, на 46 і 77 % (Р<0,01; <0,05) (табл. 16).

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved