Все про медицину

Роділи


Дослідження мазків перитонеальної рідини у хворих з гнійнозапальними процесами придатків матки виявили малі лімфоцити,

Таблиця 10

Вміст нуклеїнових кислот у лімфоцитах перитонеальної рідини при запальних процесах у придатках матки (М±m)

Групи обстежених

Хворі, які не перебували під тривалим впливом малих доз радіації

Хворі, які перебували під тривалим впливом малих доз радіації

Гострий сальпінгоофорит

0,036±0,001*

0,033±0,004*

Загострення хронічного сальпінгоофориту

0,035±0,002*

0,031±0,003*

Тубооваріальні утвори

0,033±0,004*

0,031±0,003*

Донори

0,041±0,002

-

лімфобласти і плазматичні клітини (рис. 8-12). Активні (малі) лімфоцити являли собою клітини з ядрами, які практично повністю заповнювали їх цитоплазму, а недиференційовані форми – лімфобласти – мали достатньо широку ділянку цитоплазми, ядро з пухким, неконцентрованим хроматином.

У більшості обстежених плазматичні клітини мали овальну формузексцентричнорозташованимиядрамизпухкимхроматином, який мав форму зірки. У пацієнтів І групи було відмічено пригнічення

Рис. 8. Хвора М., 32 роки. Тубооваріальний абсцес. Мазок із перитонеальної рідини. Фарбування толуїдиновим синім (× 900).

Рис. 9. Хвора А., 32 роки. Хронічний запальний процес придатків матки. Препарат перитонеальної рідини. Фарбування толуїдиновим синім (× 900).

активності популяції лімфоцитів і плазматичних клітин перитонеальної рідини. Це підтверджувалось достовірним зниженням кількості ДНК і РНК відносно вихідних показників (Р<0,05).

Аналізуючи отримані результати, можна припустити, щозниження вмісту нуклеїнових кислот у лімфоцитах і плазматичних клітинах свідчить про напруження місцевих імунних реакцій. У всіх пацієнток І групи вміст нуклеїнових кислот був істотно знижений, не маючи тенденції до підвищення. Виявлене в процесі досліджень явище підтверджує напруження місцевих імунних реакцій. Такий висновок теж підтверджується викидом у перитонеальну рідину великої кількості недиференційованих лімфоцитів. Найбільш виражене напруження імунних реакцій було виявлено у хворих цієї групи з тубооваріальними абсцесами, в яких вміст нуклеїнових кислот у лімфоцитах знижувався від 0,041±0,002 (донори) до 0,029±0,003, а в плазматичних клітинах – від 0,08±0,002 до 0,037±0,004 (Р<0,02; <0,05).

Виражене зниження вмісту нуклеїнових кислот відбувається у плазмоцитах (табл. 11), що свідчить про зменшення викиду імуноглобулінів, які володіють опсонуючими властивостями і зв’язують корпускулярні антигени.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved