Все про медицину

Роділи


Передопераційна підготовка й анестезіологічне забезпечення лапароскопічних операцій

Підготовка пацієнтів до лапароскопічної операції на внутрішніх геніталіях включала в себе психологічну та спеціальну медичну частини. Ми акцентували увагу хворих на перевагах цього методу перед класичними оперативними втручаннями.

Перед операцією пацієнткам пояснювали метод знеболювання й етапи лапароскопічної операції, атакож інших, пов’язаних знею маніпуляцій.Прицьомузавждинаголошувалинатому,щобезпекахворого та успішне завершення операції є головними завданнями хірурга.

Хворій, яка погодилася на лапароскопічну операцію, необхідно пояснити такі моменти:

лапароскопом підтверджують, що саме ця патологія є причиною хвороби, і тому об’єм оперативного втручання в кінцевому варіанті визначають під час лапароскопії;

використовуючи додаткові методи дослідження, хірург робить остаточний висновок щодо можливості виконання лапароскопічної операції даній хворій;

– лапароскопічна операція може перейтиузвичайну лапаротомію.

Необхідно підкреслити, що лапароскопічну операцію здійснюють не з косметичною метою, хоча і це має важливе значення, а для того, щоб жінка могла швидше повернутися до нормального здорового способу життя. Крім цього, їй повідомляють, що після операції не буде такого стану, як після лапаротомії, але деякий час може турбувати біль у плечах, а іноді – у місцях пункції. У більшості випадків пацієнтка перебуває в стаціонарі 2-4 доби, після чого її виписують на амбулаторне лікування. При цьому хворій необхідно пояснити, що при вирішенні терміну перебування у стаціонарі після операції враховують комплекс даних: її соціальні та побутові умови, виявлену патологію та об’єм операції.

Повноцінна і всебічна поінформованість пацієнток про вид знеболювання й об’єм операції допомагає сформувати почуття довіри, налагодити добрий психологічний контакт з медичним персоналом.

Передопераційна підготовка до лапароскопічної операції на внутрішніх геніталіях така, як і при оперативних втручаннях, що супроводжуються лапаротомією. У зв’язку з тим, що операція відбувається під загальним знеболюванням, пацієнтку готують за всіма правилами для такого виду анестезії.

У медичній карті, яку заповнюють перед операцією, обов’язково повинні бути:

– загальний аналіз крові;

– біохімічний аналіз крові (цукор, білок, білірубін, сечовина, креатинін, холестерин);

коагулограма;

група крові, резус-фактор;

RW (реакція Вассермана);

загальний аналіз сечі;

електрокардіограма;

флюорографія;

допплеросонографія.

Особливо важливу інформацію дає допплеросонографія. При зіставленні сонографічного протоколу обстеження детально і кваліфіковано описували контури, форму і розміри матки з придатками. Досліджуючи стан абдомінальних судин, визначали діаметр і характер змін їх стінок, наявність тромбів, стенозів, аневризм.

Така інформація дозволяє хірургу правильно зорієнтуватися у клінічній ситуації та вибрати раціональну й оптимальну тактику.

Сонографію органів малого таза, особливо при виявленні вогнищ патологічних змін, бажано доповнити допплерографією, кольоровою допплерографією і пауердопплеросонографією.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved