Все про медицину

Роділи


Рис. 37. Положення датчика при лапароскопічному допплеросонографічному дослідженні параметральних судин.

Рис. 38.Сонограми тіла матки (варіанти норми).

Допплеросонографічнедослідження яєчників при виконанні лапароскопічних операцій краще проводити в умовах безпосереднього контакту датчика з органом. Однак, якщозапальнийпроцес перешкоджає доступу до яєчника, ультразвукове сканування можна здійснювати через навколишні анатомічні утвори.

Висновок простан паренхіми органа та його кровопостачання робили на основі кольорової та

АБ

Рис. 41.Інтраопераційні лапароскопічні сонограми яєчників: А – варіант норми; Б – хвора К., 32 роки, гострий оофорит; В – хвора А., 28 років, полікістоз яєчників; Г – хвора П., 35 років, кіста яєчника, що нагноїлася.

пауердопплеросонографії (рис. 42, 43). У разі виникнення при лапароскопічній операції на внутрішніх геніталіях підозри на супровідну патологію необхідно здійснити інтраопераційну допплеросоног

АБ

АБ

А, Б – магістральні екстраорганні судини; В В – пауердопплеросонографія.

рафію інших паренхіматозних і порожнистих органів, а також магістральних судин.

Проведені інтраопераційні лапароскопічні дослідження показали високу інформативність цього методу та його цінність для уточнення діагнозу при виконанні лапароскопічних операцій.

Техніка лапароскопічних оперативних втручань

При виконанні лапароскопічних оперативних втручань ми дотримували певних загальних правил:

усі маніпуляції та переміщення органів проводили за допомогою атравматичних інструментів і зонда;

тканини розтинали лише після попередньо проведеної коагуляції;

пластичні операції на трубах проводили після наповнення їх метиленовою синькою;

операції сальпінгектомії, сальпінготомії, оваріоектомії, аднексектомії, цистектомії можна проводити лише за наявності необхідних інструментів та матеріалів (петель, кліпсів тощо);

після закінчення операції черевну порожнину обов’язково промивали, проводили контроль на гемостаз і, при необхідності, місця, що кровоточать, коагулювали або накладали на них кліпси.

Для проведення лапароскопічних оперативних втручань нами удосконалено ряд існуючих і розроблено деякі нові прийоми з техніки накладання лапароскопічних швів та вузлів.

Накладання швів та вузлів вимагає від хірурга великої майстерності. Труднощі пов’язані зтим, що можливість маніпулювати інструментами в черевній порожнині через троакари досить обмежена.

Враховуючи технічну складність та затрати часу на накладання лапароскопічних швів, хірурги часто ставлять металічні скоби чи з матеріалу, щошвидко розсмоктується. Проте вони не завжди можуть замінити лігатуру.

У жінок, яким протипоказана вагітність, щоб уникнути абортів чи гормональної контрацепції, перевагу слід надавати ендоскопічній стерилізації шляхом накладання кліпс на маткові труби. Перевагою цього методу планування вагітності є висока ефективність і нешкідливість. Операція може здійснюватись як супровідна під час діагностичної чи хірургічної лапароскопії і як самостійна. Стерилізація проводиться обов’язково за згодою жінки (Л.М. Маланчук і співавт., 1998).

Накладання лапароскопічних швів чи лігатур вимагає від хірурга певної практики. Лише після тривалого і наполегливого тренування він зуміє під час операції надійно накладати шви ендолігатури. Вивчення цієї техніки – важлива передумова для практичних лапароскопічних хірургів. Нерідко завдяки відпрацьованій техніці можна уникнути розширення операції до лапаротомного втручання.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved