Все про медицину

Роділи


Таблиця 30

Операції, які виконували хворим із гнійно-запальними захворюваннями

Лапароскопічна операція

Основна група хворих

Контрольна група хворих

Сальпінготомія

2

-

Сальпінгостомія

4

1

Тубектомія

7

4

Біопсія яєчника

3

2

Дренування гнійника яєчника

3

1

Цистектомія

2

2

Оваріоектомія

1

1

Аднексектомія

4

3

апаратом. Найчастіше хворим із гнійно-запальними захворюваннями виконували такі операції: сальпінготомію (-стомію), сальпінгектомію, біопсію яєчника, дренування гнійника яєчника, оваріоектомію і аднексектомію (табл. 30, діаграма 8, 9).

Длявиконаннялапароскопічнихоперативнихвтручаньнапридатках матки ми розробили технічні прийоми, спрямовані на поперед

сальпінготомія сальпінгостомія тубектомія біопсія яєчника дренування гнійника яєчника цистектомія оваріоектомія аднексектомія

3

Діаграма 8.Частота оперативних втручань, які виконувались у основній групі хворих.

01

сальпінготомія сальпінгостомія

тубектомія біопсія яєчника дренування гнійника яєчника цистектомія оваріоектомія аднексектомія

4

Діаграма 9. Оперативні втручання, які виконувались у хворих із гнійно-запальними захворюваннями (контрольна група).

ження інтраопераційних ускладнень та покращання післяопераційних результатів. Вважаємо за доречне поділитися з читачем набутим досвідом щодо техніки виконання найбільш поширених оперативних втручань.

Сальпінготомія (-стомія) (рис.50) – це операція, що частіше виконується при гідросальпінксі та прогресуючій трубній вагітності в ампулярному відділі труби, якщо відсутні зміни у стінці труби (імбібіція тканин).

Технічні прийоми виконуємо у такій послідовності:

ампулярний відділ маткової труби захоплюємо та фіксуємо атравматичними щипцями (1);

для попередження паренхіматозної кровотечі в мезосальпінкс уводимо 1 мл 0,2 % розчину норадреналіну в 100 мл фізіологічного розчину, щоб отримати вазопресивний ефект;

– коагулюємо місце розрізу (2);

у ділянці найбільшого випинання розсікаємо трубу в поздовжньому напрямку (3);

– видаляємо вміст труби, виконуємо фімбріолізис (4, 5, 6);

рану на стінці труби зашиваємо кількома вузловими швами, прошиваючи тканини через всі шари; використовуємо техніку інтракорпорального зав’язування вузлів;

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved