Все про медицину

Роділи


432

гострий апендицит гострий аднексит гострийсальпінгіт периметрит первиннийпельвіоперитоніт піосальпінкс патологіювиключено

Діаграма 6. Співвідношення частоти гострого апендициту та гінекологічних захворювань, діагностованих лапароскопічно (за даними М.Ю. Нечитайло).

Лише у двох випадках із 72 хворих на гострі гінекологічні захворювання авторами було проведене оперативне лікування (за наявності піосальпінксу). У інших випадках проводилось консервативне лікування – аспірація випоту та промивання порожнини малого таза антисептиками, дренування заднього дугласового простору для наступного введення антибіотиків та антисептиків.

Професор Я.П. Кулик та співавтори (1996), проаналізувавши матеріали Клінічного центру нових медичних технологій та лікарні Св. Великомученика Георгія (Санкт-Петербург) також прийшли до висновку, що при використанні лапароскопії для диференціальної діагностики між гострим апендицитом та гострими гінекологічними захворюваннями значно знижується число діагностичних помилок. Результати цього аналізу наведені нижче (табл. 29, діаграма 7).

Таким чином, своєчасно проведена діагностична лапароскопія – надійний метод диференційної діагностики гострого апендициту і гострих захворювань статевих органів жінки. Вона дає можливість забезпечити точну передопераційну діагностику захворювань жіночихстатевих органів, вибратираціональний метод лікування та уникнути необґрунтованої лапаротомії.

Правила і технічні прийоми при виділенні придатків матки зі спайок. При виконанні лапароскопічних оперативних втручань із приводу гнійно-запальних процесів внутрішніх геніталій часто до

Таблиця 29

Результати диф. діагностики гострого апендициту та гострих гінекологічних захворювань, за даними Я.П. Кулика та співавт.

Діагноз

Кількість хворих

Співвідношення, %

Гострий апендицит

339

64,7

Гострий сальпінгіт, оофорит

52

9,9

Порушена позаматкова вагітність

5

0,9

Розрив кісти яєчника

9

1,7

Перекрут кісти яєчника

4

0,8

Апоплексія яєчника

27

5,2

Матковий рефлюкс крові

26

5

Інші захворювання

62

11,8

Всього

524

100

водиться мати справу з обширним спайковим процесом. Із 65 оперованих хворих такий процес був виявлений у 21 жінки (32,3 %), з них у 8 (42,1 %) із 19 хворих, оперованих методом лапаротомії, ів 13 (28,2 %), оперованих лапароскопічним методом. Нижчий відсоток випадків із поширеним спайковим процесом серед пацієнток, оперованих із застосуванням лапароскопічних технологій, можна пояснити цілеспрямованим відбором хворих для цих операцій. Виконання

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved