Все про медицину

Роділи


Таблиця 25

Вміст нуклеїнових кислот у плазмоцитах хворих із гнійно-запальними захворюваннями придатків матки до і після проведення місцевої імунотерапії

Групи обстежених

Вихідний

На 2-гу добу

На 5-тудобу

Основна група (хворі, які перебували під тривалим впливом малих доз радіації)

0,035±0,003

0,037±0,005

0,039±0,003

Контрольна група (хворі, які не перебували під тривалим впливом малих доз радіації)

0,041±0,001

0,042±0,003

0,045±0,001

свідчать не лише про стабілізацію процесу, але й про підсилення місцевого імунітету у відповідь на параметральну імунотерапію, в результаті чого імунокомпетентні клітини підтримують захисні реакції на достатньо ефективному рівні.

Таким чином, сучасна гінекологія володіє широким діапазоном малоінвазивних і ефективних оперативних втручань та маніпуляцій для лікування гнійно-запальних процесів придатків матки та супровідної патології. Використання таких операцій у хворих, які перебували під тривалим впливом малих доз радіації, тобто належать до ослаблених груп, деякою мірою сприяє попередженню ускладнень, покращує результати лікування. При цьому перед лікарем постають питання прогнозування результатів і вибору методів терапії.

Прогнозування результатів клінічного перебігу гнійно-запальних захворювань придатків матки

Поряд з основними клінічними даними та результатами інструментального ендоскопічного обстеження ми вивчали прогностичну цінність отриманих показників для визначення клінічного перебігу гнійно-запальних захворювань придатків матки та імовірності виникнення ускладнень. Крімвизначення базальних значеньпоказників загальної імунологічної реактивності організму і місцевих імунних реакцій, стану перекисного окиснення ліпідів, проводили дослідження цих показників після комплексної консервативної терапії із включенням ендолімфатичних методів лікування, а також у ранній післяопераційний період.

У такий спосіб ми визначили, що у хворих із гнійно-запальними захворюваннямипридатків матки, якіперебували підтривалимвпливом малих доз радіації, спостерігається зниження загальних та місцевих імунних реакцій, що й призводить до зниження резистентності організму відносно факторів агресії. Фактори ризику виникнення ускладнень у цих жінок визначаються шляхом селекції та аналізу характеристик, за допомогою яких можна передбачити перебіг захворювання.

Для прогнозування важливими є такі ознаки, як ступінь зниження імуноглобулінів у крові, стан місцевого імунітету, активність процесів перекисного окиснення ліпідів, тривалість перебування під дією малих доз радіації.

Прогностичний вплив мали значення показників загального та місцевого імунітету, а також процесів перекисного окиснення ліпідів, які близькі до фізіологічної норми, використання у комплексній консервативній терапії і передопераційній підготовці антибактеріальної та антиоксидантної терапії, місцеве (параметральне) введення імуномодулюючих препаратів, проведення адекватної передопераційної підготовки, спрямованої на корекцію імунних реакцій організму та сповільнення перекисного окиснення ліпідів.

На основі 150 історій хвороб пацієнток із гнійно-запальними захворюваннями придатків матки до і після комплексної консервативної терапії проведена експериментальна перевірка створеної карти ризику.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved