Все про медицину

Роділи


Автор наводить результати ретроспективних досліджень, які показують, що із 100 пацієнток пременопаузального віку з новоутвореннями придатків менше ніж 20 потрібна лапаротомія, і то деколи через великі розміри, а не наявність ознак злоякісної пухлини, а принаймні 80 можуть уникнути лапаротомного втручання.

Тут же підкреслено, що не меншої уваги заслуговує й інша проблема: надто часте і необґрунтоване застосування ендоскопічних технологій утих випадках, коли можна уникнути і хірургічного втручання взагалі, мова йде про так звані функціональні кісти.

Виходячи з того, що пухлини яєчника характеризуються вираженою поліморфністю тканин, відсутністю специфічних диференціально-діагностичних тестів у субклінічній діагностиці, зробити відбір пацієнток для ендоскопічного дослідження безпомилково неможливо. Трапляється, що пухлини після ретельного відбору вважаються доброякісними, а після гістологічного дослідження оцінюються як злоякісні. За даними ретроспективного аналізу Американської асоціації гінекологів-лапароскопістів, із 13000 лапароскопій у 53 випадках (0,4 %) були виявлені гістологічні ознаки злоякісного росту, хоча при доопераційному обстеженні не виникало найменших сумнівів у доброякісності пухлин.

Навіть досвідчений хірург при ендоскопії не може з упевненістю диференціювати доброякісні та злоякісні утвори, тому в усякому разі при вирішенні питання про лікування пухлин придатків матки необхідна онкологічна настороженість і дуже бажаною є присутність на операції онколога-гінеколога.

Існуєбагатокласифікаційдоброякіснихновоутвореньяєчника,що само пособі свідчить про їх недосконалість івідсутність улікаря можливості чітко визначитися щодо тактики. Останнім часом практичні лікарі-гінекологи та онкологи користуються Міжнародною класифікацією, запропонованою ВООЗ у 1977 році в Женеві. В її основу покладена гістологічна будова пухлин, ів ній зареєстровано практично всі типи пухлин. Щоб практичний лікар міг зорієнтуватись уситуації та оцінити показання до лапароскопічних оперативних втручань, необхіднонагадатиосновнігрупипухлин, визначеніцієюкласифікацією. Виділяють епітеліальні пухлини, пухлини строми статевого тяжа, ліпідно-клітинні пухлини, герміногенні пухлини, гонадобластоми, пухлини м’яких тканин, неспецифічних для яєчника, некласифіковані пухлини та пухлиноподібні процеси. Частота виникнення різних пухлин неоднакова. Найчастіше зустрічаються серозні та муцинозні пухлини, фіброми яєчника та зрілі тератоми. Серед перерахованих у першу чергу трапляються серозні цистаденоми. Серозна цистаденома, як правило, однобічна, однокамерна, на розрізі має гладкі стінки, вистелені однорядним кубічним епітелієм. Прилапароскопії вони мають вигляд кулястих або овоїдних утворів із гладкою блискучою поверхнею, через стінку просвічується прозора рідина. Кістаденоми, щомаютьневеликірозміри, нагадуютьсобоюфолікулярнікісти. Папілярнакістаденомахарактеризуєтьсянаявністюнавнутрішнійповерхні розростань у вигляді сосочків, що й зумовило назву пухлини. Папілярна цистаденома являє собою утвір порівняно невеликих розмірів, нерідко багатокамерний і частіше двобічний. Ендоскопічна картина папілярної кістаденоми залежить від форми росту сосочків, які можуть розміщуватись на зовнішній поверхні пухлини (евертуюча форма), на внутрішній поверхні (інвертуюча форма), а також можливе поєднання цих двох видів росту (змішана форма). За наявності евертуючоїформи росту поверхня пухлини вкритасосочками, які можуть бути розсіяні по очеревині. Може визначатися асцит. У цій групі пухлинякпідвидвиділяютькапілярні,серозніабогрубососочковікістоми. Ендоскопічно пухлини маютьвигляд тонкостінних утворівкруглої чи овоїдноїформи, якізаповненіпрозоримвмістом, тобтовізуальновони нічим не відрізняються від описаних вище серозних пухлин, у яких відсутній евертуючий ріст сосочків. Лише при розрізі після видалення пухлини можна бачити характерні для цих кістом ознаки – щільні утвори у вигляді сосочків та бляшок.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved