Все про медицину

Роділи


Саме тому трансвагінальна ехографія, як високоінформативний метод, в такій ситуації набуває особливої діагностичної цінності. Прогресуючу позаматкову вагітність цим методом можна діагностувати вже через півтора тижня після імплантації. За наявності в черевній порожнині вільної рідини трансвагінальна ехографія дає можливість своєчасно її виявити, а прицільна пункція, проведена під її контролем – діагностувати внутрішню кровотечу.

Метод трансвагінальної ехографії є основним у діагностиці полікістозних яєчників і ґрунтується на виявленні у тканині яєчника множинних дрібних утворів округлої форми з низькою ехогенністю, які являють собою фолікулярні кісти. Білкова оболонка нерідко буває потовщеною, гіперехогенною. Разом зтим, спостерігається зменшення розмірів матки із тонким гіпоехогенним М-ехо, міометрій при цьому не змінений, однорідний. Достовірність трансвагінальної ультразвукової діагностики полікістозних яєчників досить висока. Враховуючи неінвазивність цього методу та відсутність ускладнень, він повинен стати провідним у виявленні полікістозу, проте у деяких випадках може бути використана діагностична лапароскопія.

Лапароскопічна і пункційна параметральна імунотерапія під контролем ультразвуку

Важливою функцією лімфатичної системи у хворих із запальним процесом є абсорбція мікроорганізмів і продуктів їх життєдіяльності з патологічного вогнища, а також перенесення рідини від кровоносних судин до тканин. Цю функцію лімфатичної системи забезпечує ряд систем: капіляри, колекторні судини, лімфатичні вузли, лімфатичні протоки.

Місцеву імунну функцію беруть на себе лімфоїдні клітини, що поширені по всіх тканинах організму і мають властивість постійно регенеруватися. Ці клітини переважно розміщені у лімфоїдних тканинах. Вони також циркулюють у крові та в лімфі. Імунну відповідь реалізують лімфоцити. Вони теж беруть участь у фізіологічних процесах, які підтримують гомеостаз.

Внутрішні геніталії жінки постачаються сіткою лімфатичних судин. Лімфатичні судини, які забезпечують відтік лімфи матки і її придатків, переважно розташовані у параметральній клітковині.

У жінок із гострими та хронічними гнійно-запальними захворюваннями придатків матки поряд з процесами дистрофії та проліферації активізуються місцеві тканинні імунологічні реакції. Вони реалізуються через інфільтрати з лімфоїдних та плазматичних клітин. Як показали проведені нами дослідження, саме ці утвори є вираженням не лише запалення і порушених обмінних процесів, а й імунологічних розладів, що виявили у хворих, які перебували під тривалим впливом малих доз радіації.

Виходячи зі сказаного вище, можна припустити, що лікарські препарати-імуномодулятори, безпосередньо впливають на імунокомпетентних ділянки параметральної клітковини через активацію місцевих імунних процесів і прискорення імунної відповіді.

Найбільш прийнятним імуномодулюючим препаратом є Т-активін. Він є сумішшю пептидів тимуса, які володіють різноплановою і вираженою біологічною спрямованістю. Імуномодулююча дія препарату забезпечується збільшенням індексу стимуляції Т-лімфоцитів, підвищенням рівня імуноглобуліну М і G, стимуляцією продуктів лімфокінів, відновленням активності Т-кілерів.

Другий препарат цієї групи – тималін – підвищує рівень активності Т-лімфоцитів, нормалізує співвідношення Т-іВ-клітин. Як вважає ряд авторів, показаннями до використання цього препарату при гнійно-запальних захворюваннях придатків матки може бути зниження числа загальних Т-лімфоцитів і активованих Т-лімфоцитів у периферичній крові.

Ми ставили за мету підвищення імунологічної реактивності у вогнищі запалення. З цією метою у 33 хворих (22 – основної та 11 – контрольної груп) була використана місцева параметральна імунотерапія.

Імуномодулятор (Т-активін, тималін), розведений у 15 мл фізіологічного розчину, вводився у клітковину між листками широких маткових зв’язок при виконанні лапароскопічних оперативних втручань або методом прицільної пункції під ультразвуковим контролем на глибину 1,5-2,0 см.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved