Все про медицину

Роділи


При виконанні лапароскопічних оперативних втручань лікареві нерідко доводиться мати справу з обширним спайковим процесом. Радимо колегам скористатися розробленими нами правилами, які дають можливість запобігти інтра-та післяопераційним ускладненням. Правила описані в тексті цієї роботи. Ми виконували лапароскопічні оперативні втручання при гнійно-запальних процесах придатків матки, оскільки саме в цій групі жінок під впливом тривалої дії малих доз радіації відбуваються зміни в усіх ланках імунітету і, таким чином, саме вони складають групу ризику виникнення післяопераційних ускладнень, а також при інших захворюваннях, так чи інакше пов’язаних із запальними процесами внутрішніх геніталій жінки – безплідності, позаматковій вагітності. Виходячи з того, що зниження захисних можливостей організму є характерною особливістю жінок, які перебували під тривалим впливом малих доз радіації, що збільшує ризик виникнення ускладнень після лапаротомних втручань, ми рекомендуємо проводити лапароскопічні операції також при кістах та кістомах яєчників, міомах матки, ендометріозі.

Найпоширенішими лапароскопічними операціями, яківиконувались при запальних процесах, були: сальпінготомія, сальпінгостомія, сальпінгектомія, дренування гнійника яєчника тощо. Оваріоектоміявиконуваласьпривеликих гнійниках яєчника знезворотними змінами його паренхіми, аднексектомія – при гнійних тубооваріальних утворах. За наявності відносно невеликих гнійників проводили дренування абсцесу яєчника.

Основні лапароскопічні оперативні втручання при пухлинах яєчника та пухлиноподібних утворах – видалення придатків матки, видалення та резекція яєчника. Ці операції практично не відрізняється від тих, що проводяться при запальних процесах. При полікістозі яєчника проводили клиноподібну резекцію яєчника.

Ми розробили показання до проведення черезшкірних пункцій порожнистих утворів у придатках матки. Отримані нами результати дозволяють стверджувати, що застосування черезшкірної та трансвагінальної аспірації тонкою голкою під контролем ехографії з наступним дренуванням порожнистих утворів малого таза відкриває новіможливостітерапевтичного лікуваннятубооваріальних абсцесів.

Через наявність імунологічних порушень, виявлених у хворих, які тривалий час перебували під впливом малих доз радіації, їм необхідне введення ліків-імуномодуляторів. Для здійснення цієї мети розроблена методика безпосереднього введення їх до імунокомпетентних клітин параметральної клітковини. Найбільш доцільно вводити Т-активін.

Разом з тим, ми вважали за потрібне висвітлити в книзі загальні організаційні моменти, якімаютьзначення дляуспішноїроботихірурга-лапароскопіста, забезпечення ефективності та безпеки при оперативних втручаннях. Вони стосуються як загальної організації роботи, так і персональних вимог до хірурга. Важливим фактором є формування стабільних груп постійних учасників мікрохірургічної бригади.

Крім того, досвід роботи вітчизняних та зарубіжних вчених у проведенні та оцінці результатів лапароскопічної діагностики та оперативних втручань дає можливість рекомендувати їх широке впровадження у практику не лише у жінок, що перебували під впливом радіації, але і в інших категорій пацієнток.

Отже, аналіз літературних даних та наші власні спостереження свідчать про те, що сучасна гінекологія володіє достатньо широким діапазоном малоінвазивних та ефективних оперативних втручань. Саме у хворих, які перебували під тривалим впливом малих доз радіації, застосування малоінвазивних оперативних втручань єнайбільш доцільним.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved