Все про медицину

Роділи


Проведення хірургічного лікування безплідності лапароскопічними методиками дає можливість досягти високої частоти відновлення репродуктивної функції жінки. За даними Pilka L. (1984), після таких операцій вагітність настає у 75-80 % випадків. Операції, що проводять при трубно-перитонеальній безплідності, такі: сальпінгооваріолізис, фімбріолізис, сальпінгостомія, сальпінгонеостомія.

Операція сальпінгооваріолізису проводиться у випадку перитонеальної безплідності за наявності виражених спайок і зрощень, які викликають порушенняанатомо-топографічних відношеньміжорганами малого таза, перетискання труб, ізолюють яєчник від труби, що перешкоджає потраплянню яйцеклітини в трубу. Реконструктивна операція передбачає не лише роз’єднання, але і видалення спайок. Це можуть бути як площинні спайки, так і тяжисті зрощення вздовж серозної оболонки труби та поверхні яєчника, а також спайки з найближчою ділянкою кишки та маткою; особливу увагу треба звертати на дугласів простір, оскільки його стан може відігравати критичну роль у транспорті яйцеклітини від яєчника до протилежної труби, яка функціонує.

Етапи операції:

– маткову трубу фіксують атравматичним затискачем і піднімають догори;

–змінюючиположеннятруби,ножицямирозсікаютьспайки;масивніспайкипопередньокоагулюютьзадопомогою електрокоагулятора;

– проводять хромосальпінгоскопію;

– передзакінченнямопераціїретельнооглядаютьповерхнюматкових труб та яєчників, щоб переконатися, що всі спайки ліквідовані.

Проводячи виділення труби та яєчника зі спайок гострим шляхом, необхідно пам’ятати, що гемостаз за допомогою коагуляції не можна здійснювати безпосередньо на трубах та яєчниках, оскільки це може призвести до їх пошкодження та утворення нових спайок.

Для відновлення прохідності маткової труби у разі її оклюзії в дистальному відділі ампули можна проводити операції сальпінгостомії. Перед операцією здійснюють хромосальпінгоскопію для виявлення прохідності чи місця оклюзії. У разі непрохідності в ділянці труби, що розташована між матковим кінцем труби та місцем оклюзії, утворюється розширення. Через стінку труби просвічується синій барвник, а місце у ділянці зрощення труби виявляється у вигляді білого рубчика.

Етапи операції:

фіксують маткову трубу атравматичним затискачем на 1-2 см проксимальніше від місця оклюзії;

коагулюють ділянку, депланують накласти стому, точковим коагулятором в режимі коагуляції;

від центра коагуляційної “плями” роблять радіарні насічки, використовуючи голчастий коагулятор урежимі коагуляції;

мікроножицями або коагулятором, використовуючи його в режимі “різання + коагуляція”, розтинають трубу по попередньо нанесених насічках;

в отвір, що утворився після розсікання, вводять бранші атравматичного затискача у закритому вигляді і розкривають їх, повертаючи по колу;

вивертають краї розрізу та коагулюють їх біполярним коагулятором;

перевіряють прохідність труби хромосальпінгоскопією і, за умовипотрапляннябарвникавчеревнупорожнину, операціюзакінчують.

За відсутності технічних умов для відновлення прохідності черевного отвору труби формування нового отвору буде більш доцільним, ніж відновлення анатомічного отвору в ділянці лійки. У такому разі проводять операціюсальпінгонеостомії. Техніка виконання та методика цієї операції ідентичні сальпінгостомії. Згідно з прийнятою термінологією цю операцію можна кваліфікувати як створення нового черевного отвору з повною відсутністю фімбрій. Перед створенням отвору труби необхідно усунути всі перитубарні і періоваріальні спайки, а оголені поверхні перитонізувати, як при фімбріопластиці. Строгим показником успіху хірургічного лікування безплідності є його кінцевий результат – народження дитини. Вірогідність успіху визначається багатьма факторами, серед яких одним із основних є хірургічна методика, використовувана хірургами.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved