Все про медицину

Роділи


Лапароскопічне дослідження дозволяє оцінити стан матки, труб, яєчників, а в разі порушеної позаматкової вагітності – об’єм крововтрати. Проте не завжди єнеобхідність та й можливість вдаватися до лапароскопічноїдіагностикиектопічноївагітності.Маючиможливість зробитидослідження нанаявністьхоріонічного гонадотропіну, враховуючи клінічні дані, можназастосувати трансвагінальне ультразвукове сканування і в переважній більшості випадків підтвердити або виключитидіагноз.Хоріонічнийгонадотропінпринормальномурозвитку вагітності виявляється в сечі вже на 8-й день вагітності. Однак за умови переривання її титр хоріонічного гонадотропіну знижується, що може призводити додіагностичних помилок. Утакомувипадку можна застосувати трансвагінальну ехографію, яка в даній ситуації набуває особливої діагностичної цінності. Про цей метод йдеться увідповідному розділі. Саме тому трансвагінальна ехографія, як високоінформативнийметод,втакійситуаціїнабуваєособливоїдіагностичної цінності. Прогресуючу позаматкову вагітність цим методом можна діагностувати вже черезпівторатижняпісля імплантації. Занаявності в черевній порожнині вільної рідини трансвагінальна ехографія дає можливість своєчасно її виявити, а прицільна пункція, проведена під її контролем – діагностувати внутрішню кровотечу. Якщо все ж таки залишаються сумніви вправильності діагностики, можна використовувати лапароскопію як найбільш об’єктивний метод.

У разіпрогресуючої позаматкової вагітності в одному з відділів труби виявляють локальне потовщення синюватого кольору, що має округлу чи овоїдну форму. Нерідко спостерігається розширення судинної сітки очеревини, що вкриває трубу, мезосальпінкса, яєчника. У разі переривання вагітності лапароскопічна картина залежить від того, за яким типом іде переривання. При трубному викидні маткова труба потовщена, має синьо-багряний колір, ізлійки виділяється темнакров.Кровможеміститисьуматково-кишковомупросторітаінших кишенях порожнини очеревини. Нерідко поряд зі зміненою трубою можна виявити просякнуте кров’ю плідне яйце, що подібне до великого згустка крові. При спробі натискання на цей згусток виявляється його щільність.

Якщо відбувається розрив труби, в черевній порожнині знаходять кров у великій кількості, труба має один або кілька отворів, які іноді можуть бути прикриті згустком. Нерідко вона оточена перитубарною гематомою і погано візуалізується.

Оскільки позаматкова вагітність виникає у жінок репродуктивного віку, нерідко у тих, хто ще не реалізував свою дітородну функцію, питання вибору об’єму хірургічного втручання надзвичайно важливе. Щоправда, цей вибір не завжди обумовлюється бажанням лікаря чи жінки зберегти репродуктивну функцію, але досить часто ще й тією конкретною клінічною ситуацією, що склалася. Мова йде провиконання органозберігаючихоперацій. Лапароскопічні втручання передбачають проведення тих же операцій, які виконуються лапаротомнимшляхом. Радикальна операція, щопри цьомувиконується, – це сальпінгектомія, а консервативно-пластичні – сальпінготоміята резекція сегмента. При обширному розриві труби, особливо якщо він стався у істмічному відділі, проведення реконструктивних операцій практично неможливе. У такому випадку виконують сальпінгектомію. Її можна провести також жінкам, які не зацікавлені у збереженні репродуктивної функції.

Етапи операції сальпінгектомії:

зубчатим дисектором захоплюють трубу в ділянці лійки і піднімають її догори;

– аспірують кров зі згустками;

на мезосальпінкс накладають атравматичний затискач, який працює в режимі монополярної коагуляції, і коагулюють його;

у черевну порожнину вводять петлю з вузлом Roeder для перев’язування труби при її основі або накладають кліпси;

пересікають мезосальпінкс ножицями вище ділянки коагуляції до повного відділення труби;

трубу видаляють через додатковий троакар, при необхідності її подрібнюють спеціальним інструментом;

при необхідності проводять додатковийгемостаз, особливу увагу звертаючи на трубний кут матки;

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved