Все про медицину

Роділи


Встановлений прямо пропорційний зв’язок між сумою балів і відсотком виникнення гнійних ускладнень (табл. 26).

Щоб використовувати карту ризику в клінічній практиці, було виділено три ступені ризику:

І ступінь – сума балів 0-9, імовірність гнійних ускладнень не більше 5 %.

ІІ ступінь – сума балів 10-15, ризик гнійних ускладнень 10-15 %.

ІІІ ступінь – сума балів більша 15, імовірність виникнення гнійних ускладнень до 20 %.

Таблиця 26

Карта ризику виникнення ускладнень у хворих з гнійно-запальними захворюваннями придатків матки

№ за/п

Фактори ризику

Цінність ознаки

1

Вік: до 30 років; після 30 років

1,3 1,6

2

Тривалість перебування в зоні дії малих доз радіації: до 3 років

2,1

3

Імунологічна реактивність організму: умежах контрольних величин; помірно знижена; різко знижена

1,4 2,1 2,8

4

Гіперпероксидація: помірна; виражена

1,2 1,8

5

Клінічний перебіг захворювання: гострий процес; загострення хронічного процесу

1,6 2,0

6

Локалізація запального процесу: маткові труби; яєчники; маткові труби і яєчники; оносторонній процес; двосторонній процес

1,2 1,4 1,7 1,0 1,7

7

Ендолімфатична антибактеріальна терапія: проводилась; не проводилась

0,3 1,6

8

Ендолімфатична антиоксидантна терапія: проводилась; не проводилась

1,0 1,5

9

Парентеральна імунокорекція: проводилась; непроводилась

1,4 2,1

10

Місцева імунотерапія: проводилась; не проводилась

1,3 1,8

Отримані результатидосліджень дозволяютьпрогнозувативиникнення гнійних ускладнень у хворих із запальними захворюваннями придатків матки іпланувати адекватну консервативну терапію, спрямовану на їх профілактику.

Алгоритм вибору методів лікування гнійно-запальних захворювань придатків матки

Застосування у лікуванні гнійно-запальних придатків матки поряд із загальноприйнятою комплексною консервативною терапією, ендолімфатичною антибактеріальною і антиоксидантною терапією, місцевою параметральною імунотерапією оперативних втручань із використанням сучасних лапароскопічних технологій, а також прицільних пункцій під контролем УЗД дозволило певною мірою змінити тактику надання медичної допомоги цим хворим. Це більше стосується тих жінок, які тривалий час перебували під впливом малих доз радіації. Саме у цієї групи хворих, як показали наші дослідження, у зв’язку зі зниженням реактивності організму, активності загальних і місцевих імунних реакцій, загроза гнійних ускладнень запальних захворювань придатків маткинайбільша (табл. 27). При необхідності застосування хірургічних методів лікування у цих хворих, які належать доослабленої групи, більшвиправданими єлапароскопічні та оперативні втручання і під контролем УЗД. Навіть досвідчений лікар нерідко вагається у виборі методу лікування. Ми пропонуємо

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved