Все про медицину

Роділи


після 6 міс. - 43+0,5(п-6), де п - вік у місяцях. Обвід грудей:

1. Щомісячно в середньому збільшується на 1,3 см (до 6 міс. -на 2 сантиметри за 1 місяць, після 6 міс. - по 0,5 сантиметра за 1 місяць).

2. До 6 міс. ОГр= 45-2(6-п);

після 6 міс. - 45+0,5(п-6), де п - вік дитини в місяцях.

Б. Розрахунок основних показників фізичного розвитку дітей старших 1-го року

Маса тіла: від 2 до 10 років М(кг) = 10+2п, де п - вік дитини в роках; старші 10 років - М = 30+4(п-10), де п - вік дитини в роках. Зріст: до 4-х років - Ь = 100-8 (4-п);

старші 4-х років - Ь = 100+6(п-4), де п - вік дитини в роках. Обвід голови: від 1 до 5 років = 50-1 (5-п); у 5 років - 50 см; після 5 років = 50 + 0,6(п-5), де п - вік дитини в роках. Обвід грудей: від 1 до 10 років = 63-1,5 (10-п); старші 10 років = 63 + 3(п-10), де п - вік дитини в роках.

В. Оцінка антропометричних даних:

- середні - відхилення показників в межах 7% від середньої величини;

- вище або нижче середнього - в межах 8-20 %;

- низькі або високі - понад 20 % від середньої величини за емпіричними формулами.

N3! Дефіцит маси визначають за формулою:

Д = НММФМ • %, де Д - дефіцит маси тіла в %; НМ - належна маса тіла; ФМ - фактична маса тіла.

АНТРОПОМЕТРИЧНІ ІНДЕКСИ

1. Індекс вгодованості за Л.І. Чулицькою характеризує ступінь вгодованості дитини:

3 обводи плеча (см) + обвід стегна (см) + обвід гомілки (см) -зріст (см).

Норма: до року - 20-25 см; менше 20 см - при гіпотрофії; більше 25 см - при паратрофії; 2-3 роки - 20 см;

6- 7 років - 15-10 см;

7- 8 років - 6 см.

2. Індекс Ф.Ф. Ерісмана (ІЕ) характеризує розвиток грудної клітки дитини і частково її вгодованість:

ІЕ = обвід грудей (см) - 1/2 зросту (см); Норма: 1-й рік - 13,5-10 см; 2-3 роки - 9-6 см;

6- 7 років - 4-2 см;

7- 8 років - 0, але найкраще, коли до 15 років ІЕ = 1-3 см; у дорослих - 5-6 см.

3. Індекс О.Ф. Тура: відношення обводу голови до обводу грудної клітки.

Норма: від 1 до 7 років обвід грудей перевищує обвід голови на стільки сантиметрів, скільки років дитині.

4. Індекс пропорційності за Л.І. Чулицькою:

3 обводи плеча (см) = обводу грудної клітки (см) = обводу стегна (см) + обвід гомілки (см).

5. Коефіцієнт фізичного розвитку (0) показує, який відсоток від нормальної становить маса дитини:

фактична маса (кг) належна маса (кг)

норма 100 %.

6. Масо-ростовий коефіцієнт: відношення маси до зросту (для новонароджених норма 60-64).

N3! Зниження масо-ростового коефіцієнта менше 60 слід вважати одним з основних діагностичних критеріїв вродженої гіпотрофії.

Залежно від величини цього показника затримку внутрішньоутробного розвитку класифікують наступним чином:

I ступінь - 59-55

II ступінь - 54-50

III ступінь - 50 і менше.

МЕТОД АНТРОПОМЕТРИЧНИХ СТАНДАРТІВ

Є найбільш точним, оскільки індивідуальні антропометричні дані дітей порівнюють з віковими, статевими і регіональними антропометричними таблицями стандартів двох типів: параметричного (сигмаль-ного) і непараметричного (центильного) типів.

1. Сигмальні таблиці:

- визначення середнього квадратичного відхилення (сигма);

- оцінка фізичного розвитку проводиться індивідуально шляхом порівняння антропометричних даних дитини із середніми показниками фізичного розвитку (стандартами);

- різницю між цими показниками ділять на сигму, вказану в таблицях;

- отримують сигму регресії;

- оцінюють за шкалою регресії, в основу береться умовна зросту. Оціночні підгрупи за показниками зросту:

- низький (варіабельність сигми -2 і нижче);

- нижче середнього (від -1 до -2);

- середній (від +1 до -1);

- високий (від +2 і вище).

Якщо маса тіла і обвід грудей відповідають сигмі регресії зросту, то фізичний розвиток дитини вважають гармонійним.

Якщо ці показники мають різницю більшу ніж 1 сигма регресії -це дисгармонійний фізичний розвиток (вказують, за рахунок чого ця дисгармонія, враховуючи соматоскопічні показники).

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved