Все про медицину

Роділи


2 етап. Долоню правої руки покласти на ділянку серця так, щоб основа долоні знаходилась на лівому краї груднини.

3 етап. Пальці розташувати уздовж міжребер'я в напрямку акси-лярної ділянки, потім кінцеві фаланги правої руки перемістити по міжре-бер'ях до середини, визначаючи локалізацію максимального поштовху.

4 етап. Вказати міжребер'я, в якому локалізується верхівковий поштовх та його положення відносно топографічної лінії на грудній клітці.

5 етап. Оцінити площу верхівкового поштовху.

6 етап. Визначити висоту або величину верхівкового поштовху за амплітудою коливань міжреберних проміжків.

7 етап. Дослідити силу верхівкового поштовху шляхом оцінки тиску, який завдає верхівка серця на пальпуючі пальці.

Дослідження пульсу

NB! Дослідження пульсу проводять під час сну або в стані спокою дитини.

Пульс та його властивості визначають на поверхнево розташованих артеріях: a. radialis, a. carotis, a. temporalis, a. femoralis, a. dorsalis pedis. Найчастіше визначають пульс на променевій артерії.

1 етап. Руки дитини розслаблені, знаходяться на рівні серця, в положенні, середньому між супінацією і пронацією.

2 етап. Одночасно обома руками обхопити обидві руки дитини в ділянці променевозап' ясткового суглоба таким чином, щоб великий палець знаходився на тильній поверхні передпліччя, а вказівний, середній і безіменний - на променевій артерії.

3 етап. Пульс на правій руці досліджувати лівою рукою, на лівій -правою.

4 етап. Кінчиками трьох пальців, які знаходяться на артерії, притиснути останню до променевої кістки.

5 етап. Оцінити синхронність пульсу, порівнюючи величину і частоту пульсових хвиль на обох променевих артеріях.

6 етап. При однакових властивостях пульсу на обох руках дослідження продовжити на одній руці.

7 етап. Підрахувати частоту пульсу за 1 хвилину.

8 етап. Ритм пульсу визначити за рівномірністю чергування пульсових поштовхів.

9 етап. Напруження пульсу дослідити за тією силою, яку необхідно прикласти, щоб стиснути артерію до зникнення пульсу.

10 етап. Наповнення пульсу визначити двома пальцями правої руки. Проксимально розміщеним пальцем стиснути артерію до зникнення пульсу, після чого тиск припинити і дистально розміщеним пальцем визначити наповнення артерії кров'ю.

11 етап. Висновок про величину пульсу зробити на основі наповнення і напруження.

12 етап. Результати дослідження частоти пульсу зафіксувати у температурному листку.

ІІІ. Метод дослідження: перкусія. Умови перкусії: загальноприйняті (див. Розділ І). Положення студента: стоячи або сидячи перед хворим. Положення хворої дитини: стоячи, потім лежачи; діти раннього віку лежать в ліжку або сидять на руках у матері. Перелік характеристик (3):

1. Межі відносної серцевої тупості.

2. Межі абсолютної серцевої тупості.

3. Вимірювання поперечника серця.

N3! Перкусію серця проводять у вертикальному і горизонтальному положеннях дитини. У дітей раннього віку і у тяжкохворих перкусію виконують тільки у горизонтальному положенні.

Розміри і конфігурацію серця у дітей визначають за допомогою безпосередньої перкусії. Посередню перкусію застосовують тільки у підлітків та у дітей зі значним розвитком м'язів і підшкірної клітковини. При визначенні відносних меж серця проводять тиху перкусію, абсолютних меж - найтихішу.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved