Все про медицину

Роділи


5 етап. Оцінити відчуття опору при стисканні грудної клітки.

Голосове тремтіння (мал. ЗО)

1 етап. Обидві руки покласти долонями почергово на симетричні ділянки грудної клітки: під лопатками, бокові поверхні, в міжлопатко-вому просторі.

2 етап. Дитину попросити дещо нахилитись вперед і скласти руки перед грудьми.

3 етап. Дитину попросити вимовляти слова з твердими приголосними: "три", "тридцять три", "тигр", "трактор".

Мал. 30. Визначення голосового тремтіння в симетричних ділянках грудної клітки: а - спереду; б - в бокових ділянках; в - над лопатками; г,д - в підлопаткових ділянках.

4 етап. Оцінити симетричність інтенсивності проходження звуку на поверхню грудної клітки в різних ділянках.

ІІІ. Метод дослідження: перкусія. Умови перкусії: загальноприйняті (див. Розділ І). Положення студента: стоячи або сидячи перед хворим. Положення хворої дитини: стоячи, потім лежачи; діти раннього віку лежать в ліжку або сидять на руках у матері. Перелік характеристик (4):

1. Порівняльна перкусія.

2. Топографічна перкусія.

3. Визначення екскурсії нижнього краю легень.

4. Визначення полів Креніга.

Порівняльна перкусія (мал. 31)

1 етап. Починати перкусію у дітей до 10 років від ключиці, а у дітей старших 10 років - над ключицею по середньоключичній лінії.

2 етап. Перкуторні удари наносити в міжреберних проміжках паралельно до ребер з правого і лівого боку в симетричних ділянках грудної клітки до рівня ІІІ-IV ребер.

3 етап. З правого боку продовжувати перкусію до нижнього краю правої легені, порівнюючи перкуторний звук середньої частки спереду з легеневим звуком верхньої частки правої або лівої легені.

Мал. 31. Порівняльна перкусія легень (стрілки вказують напрям руху пальця при перкусії, пунктир - рівень VI ребра): а - спереду; б - ззаду.

4 етап. Порівняльну перкусію на бокових поверхнях грудної клітки проводити по середній пахвовій лінії послідовно зверху донизу. Перку-торний звук правої і лівої легень порівнювати на симетричних місцях.

5 етап. Перед перкусією задньої поверхні грудної клітки дитину просять нахилити тулуб трохи вперед, голову опустити вниз, а руками обхопити себе спереду.

6 етап. Порівняльну перкусію задньої поверхні грудної клітки

провести спочатку над лопатками, потім в міжло-патковому просторі і під лопатками.

7 етап. При перкусії над лопатками і під ними палець-плесиметр повинен розташовуватися паралельно до ребер, при перкусії між лопатками - перпендикулярно до ребер, тобто паралельно до хребта.

N3! У здорових дітей при порівняльній перкусії утворюється ясний легеневий звук (гучний, тривалий, низький, нетимпаніч-ний) (мал. 32).

Топографічна перкусія починається з визначення верхівок легень справа і зліва у дітей старших 10 років (мал. 33).

1 етап. Палець-плесиметр поставити паралельно до ключиці в її середній третині.

2 етап. Перкусію проводити вертикально догори до переходу ясного легеневого звуку в тупий.

3 етап. Позначку зробити по нижньому краю плесиметра.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved