Все про медицину

Роділи


2 етап. Намагатися розігнути верхні і нижні кінцівки почергово.

3 етап. Дитина при цьому на прохання лікаря чинить опір дії, що виконується.

4 етап. Після цього аналогічно оцінити силу м' язів-розгиначів верхніх і нижніх кінцівок (згинаючи кінцівки).

IV. Найоб'єктивнішу інформацію про силу м'язів отримують при проведенні динамометрії (за показаннями ручного динамометра).

1 етап. Дитина бере в руку динамометр і відводить її вбік під кутом 90° до тулуба.

2 етап. Стискає динамометр з максимальною силою.

3 етап. Вимірювання проводять тричі (з невеликими паузами), реєструючи максимальний результат.

4 етап. Оцінку сили м'язів у дітей провести за спеціальною шкалою і п' ятибальною системою:

0 балів - відсутність рухів;

1 бал - активні рухи відсутні, але пальпаторно визначається напруження м'язів;

2 бали - пасивні рухи можливі в повному обсязі;

3 бали - пасивні рухи можливі при подоланні незначного опору;

4 бали - пасивні рухи можливі при подоланні помірного опору;

5 балів - сила м' язів в межах норми.

Визначення наявності болючості і ущільнення за ходом м 'язів

1 етап. Послідовно обмацати, дещо натискуючи, усі групи м'язів (верхніх кінцівок, плечового пояса, тулуба та нижніх кінцівок).

2 етап. Виявити болючість та ущільнення за ходом м'язів.

3 етап. Оцінка результатів: локалізація, площа патологічних змін, ступінь болючості.

Вимірювання і порівняння розвитку м'язів кінцівок 1 етап. Накласти сантиметрову стрічку на ділянки кінцівок в місцях максимального розвитку м' язів (плеча - в ділянці найбільшого

потовщення двоголового м'яза плеча; передпліччя - у верхній третині передпліччя; стегна - під сідничною складкою; гомілки - в ділянці максимального об'єму литкового м'яза).

2 етап. Виміряти обвід кінцівок в цих ділянках з одного боку.

3 етап. Аналогічно провести вимірювання з протилежного боку.

4 етап. Порівняти отримані дані з кінцівок правої і лівої частин тіла.

5 етап. Оцінка результатів: при цьому можуть спостерігатися атрофія чи гіпертрофія окремих м'язів.

М'язова атрофія - зворотне або незворотне порушення трофіки м'язів з явищами стоншення і переродження м'язових волокон, значним зменшенням маси м'язів, ослабленням або втратою їх скорочувальної здатності.

М'язова гіпертрофія - надмірний розвиток м'язових волокон з їх потовщенням та збільшенням маси.

N3! Вимірювання обводів на верхніх кінцівках проводити в вертикальному положенні дитини, на нижніх - в горизонтальному положенні.

Приклад опису м'язової системи у здорової дитини -хлопчика 8 років

При огляді - у хлопчика м'язи тулуба і кінцівок розвинені добре і однаково на симетричних ділянках тіла, м'язи пружні і при напруженні спостерігається виразне збільшення рельєфу м'язів. Природжених аномалій розвитку м' язів не виявлено. Активні рухи різних частин тіла можливі в повному обсязі. Тонус м' язів нормальний (не змінений).

Сила м'язів достатня, за п'ятибальною системою - 5 балів, за показаннями динамометра (ручного) сила м' язів правої кисті - 11 кг. Болючості і ущільнень за ходом м'язів не спостерігалося.

ТЕСТИ

1. Про який ступінь розвитку м'язів свідчать недостатній рельєф м'язів тулуба і кінцівок в спокої, незначна зміна їх обсягу при напруженні, звисання нижньої частини живота, відставання нижніх ідтів лопаток від грудної клітки?

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved