Все про медицину

Роділи


Аускультативно: І тон довгий, низький, гучний, найкраще вислуховується над верхівкою серця, ІІ тон короткий, м' який, ляскаючий, високий, краще вислуховується над основою серця, відзначається акцент ІІ тону над легеневою артерії; АТ 102/50 мм рт. ст.

Після проведення проби за Н.А. Шалковим частота пульсу складала 118 ударів за 1 хвилину, систолічний тиск помірно зріс (до 105 мм рт.ст.), а діастолічний залишився в межах 50 мм рт. ст.; при проведенні проби Штанге максимальна тривалість затримки дихання складала 16 секунд; при зміні положення тіла (з горизонтального у вертикальне) частота пульсу зросла на 8 ударів за 1 хвилину; артеріальний тиск не змінився, що відповідає нормальній реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження.

ТЕСТИ

1. Де виявляють при пальпації наявність верхівкового поштовху?

1. На груднині.

2. На лівій половині грудної клітки.

3. На правій половині грудної клітки.

4. Біля груднини зліва.

5. На груднині і правій половині грудної клітки біля груднини.

2. Як називається серцеве тремтіння, що співпадає з верхівковим поштовхом?

1. Систолічним.

2. Діастолічним.

3. Артеріальним.

4. Мітральним.

5. Аортальним.

3. Як дослідити верхівковий поштовх, коли верхівка серця у горизонтальному положенні вдаряє в ребро?

1. Повернути дитину на живіт.

2. Повернути дитину на лівий бік.

3. Повернути дитину на правий бік.

4. Поставити у вертикальне положення.

5. Посадити.

4. Де знаходиться верхівковий поштовх у здорової дитини 8 місяців?

1. У V міжребер'ї на 0,5 см назовні від лівої середньоключичної лінії.

2. У V міжребер'ї на 1 см назовні від лівої середньоключичної лінії.

3. У IV міжребер'ї на 2 см назовні від лівої середньоключичної лінії.

4. У IV міжребер'ї по лівій середньоключичної лінії.

5. У IV міжребер'ї на 1 см назовні від лівої середньоключичної лінії.

5. Оцініть верхівковий поштовх площею 3 см2.

1. Розлитий.

2. Обмежений.

3. Посилений.

4. Послаблений.

5. Малий.

6. Від якого з перелічених показників залежить сила верхівкового поштовху?

1. Амплітуди коливань міжреберних проміжків.

2. Сили скорочення правого шлуночка.

3. Сили скорочення лівого шлуночка.

4. Сили скорочення лівого передсердя.

5. Сили скорочення правого передсередя.

7. При якому захворюванні виявляють негативний верхівковий поштовх?

1. Панкардиті.

2. Ендокардиті.

3. Злипливому перикардиті.

4. Міокардиті.

5. Фіброеластозі.

8. Яка частота пульсу за 1 хвилину у дитини 3-х днів життя?

1. 130-135.

2. 120-125.

3. 110-120.

4. 140-160.

5. 105-125.

9. Яке співвідношення числа серцевих скорочень і частоти дихання у дітей до 1-го року?

1. 1:2.

2. 1:2,5.

3. 1:3.

4. 1:4.

5. 1:5.

10. При якій патології спостерігається стрибаючий пульс?

1. Недостатності мітрального клапана.

2. Недостатності аортального клапана.

3. Стенозі аорти.

4. Стенозі тристулкового клапана.

5. Недостатності клапана легеневої артерії.

11. Де знаходиться права межа відносної серцевої тупості у дитини грудного віку?

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved