Все про медицину

Роділи


Перкусію слід проводити вздовж міжребер' їв в напрямку від ясного легеневого звуку до притупленого (при визначенні відносних меж серця) або тупого (при визначенні абсолютних меж серця).

Палець-плесиметр кладуть строго паралельно до межі серця, яку треба визначити.

Визначення відносних меж серцевої тупості N3! Відносну межу серця визначають по зовнішньому краю пальця (прилеглого до більш ясного звуку), абсолютну - по внутрішньому (прилеглого до тупого звуку).

Перкусію проводять у такій послідовності: права, ліва, верхня (мал. 34).

Мал. 34. Визначення меж відносної серцевої тупості при перкусії: а, б - правої межі; в - лівої межі; г - верхньої межі.

Визначення правої межі відносної серцевої тупості

1 етап. Оцінити висоту стояння діафрагми: для цього середній або вказівний палець-плесиметр розмістити в ІІІ міжребер'ї на правій середньоключичній лінії паралельно до ребер і переміщати його зверху

вниз по цій лінії, перкутуючи до визначення тупого звуку (верхня межа печінки).

2 етап. Перемістити палець-плесиметр на одне ребро вище.

3 етап. Покласти палець-плесиметр паралельно до правої межі серця і переміщати його в напрямку серця, наносячи перкуторні удари середньої сили, поки не зміниться ясний звук на притуплений. Позначку зробити по зовнішньому краю пальця плесиметра.

Визначення лівої межі відносної серцевої тупості

1 етап. Пальпаторно знайти верхівковий поштовх, що співпадає з лівою межею відносної тупості серця.

2 етап. Якщо верхівковий поштовх не вдалося знайти, то ліву відносну межу серця слід визначати в IV міжребер'ї для дітей до 2-х років або в V міжребер'ї для дітей старших 2-х років.

3 етап. Визначення лівої відносної межі починати від середньої пахвової лінії.

4 етап. Палець-плесиметр знаходиться в міжребер'ї, в якому знайдений верхівковий поштовх, паралельно до межі лівої відносної тупості.

5 етап. Перкуторний удар наносити в передньо-задньому напрямку при вертикальному положенні дитини (ортосагітальна перкусія).

6 етап. Поступово палець-плесиметр переміщувати по IV або V міжребер' ях, залежно від віку, до появи вкороченого звуку, позначку ставити по зовнішньому краю пальця-плесиметра.

Визначення верхньої межі відносної серцевої тупості

1 етап. Верхню межу відносної серцевої тупості визначати по се-редньоключичній лінії (у дітей раннього віку) або по парастернальній лінії (у дітей старшого віку).

2 етап. Палець-плесиметр розмістити на відповідній лінії залежно від віку в І міжребер'ї паралельно до ребер.

3 етап. Переміщувати палець-плесиметр зверху вниз (в напрямку серця). Використовувати тиху перкусію.

4 етап. При появі вкороченого звуку відзначити верхню відносну межу серця по верхньому краю пальця-плесиметра.

Визначення абсолютних меж серця Визначення правої межі абсолютної серцевої тупості 1 етап. Від правої межі відносної серцевої тупості продовжити перкутувати найтихішою перкусією до появи тупого звуку.

2 етап. Позначку поставити по внутрішньому краю пальця-плеси-метра (права межа абсолютної серцевої тупості).

Визначення лівої межі абсолютної серцевої тупості

1 етап. Для визначення лівої межі абсолютної тупості серця продовжити перкусію від лівої межі відносної серцевої тупості по тому ж міжребер'ю, застосувавши найтихішу перкусію, до появи тупого звуку.

2 етап. Позначку ставити по внутрішньому краю пальця-плеси-метра.

Визначення верхньої межі абсолютної серцевої тупості

1 етап. Верхню межу абсолютної серцевої тупості визначити, перкутуючи найтихішою перкусією від верхньої межі відносної тупості серця зверху вниз до появи тупого звуку.

2 етап. Позначку верхньої абсолютної тупості визначити по нижньому краю пальця-плесиметра.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved