Все про медицину

Роділи


4. Виявлення гриж, пухлин, кист, вираженого збільшення внутрішніх органів.

NB! Поверхнева орієнтовна пальпація проводиться легкими обережними натискуючими рухами.

І варіант (метод симетричних ділянок):

1 етап. Пальпація лівої клубової ділянки.

2 етап. Пальпація правої клубової ділянки.

3 етап. Пальпація лівого підребер'я.

4 етап. Пальпація правого підребер'я.

5 етап. Пальпація епігастрія.

6 етап. Пальпація навколопупкової ділянки.

7 етап. Пальпація надлобкової ділянки.

II варіант (проти годинникової стрілки):

1 етап. Пальпація лівої клубової ділянки.

2 етап. Пальпація лівого підребер'я.

3 етап. Пальпація епігастрія.

4 етап. Пальпація правого підребер'я.

5 етап. Пальпація правої клубової ділянки.

6 етап. Пальпація навколопупкової ділянки.

7 етап. Пальпація надлобкової ділянки.

III варіант ("правило болю"): при наявності локалізованого болю в животі поверхневу пальпацію починають з найменш болючого відділу живота, а закінчують максимально болючою ділянкою.

Стетоакустична пальпація (визначення нижньої межі шлунка):

1 етап. Мембрана фонендоскопа розташована безпосередньо під лівою реберною дугою дещо нижче порожнини Траубе.

2 етап. Одночасно з аускультацією пальцем іншої руки виконати по передній черевній стінці в горизонтальному напрямку скребучі рухи.

3 етап. Напрямок рухів - від мечоподібного відростка донизу.

4 етап. Вислуховування шелестливих звуків говорить про те, що пальпуючий палець знаходиться над проекцією шлунка.

5 етап. Момент зникнення звуків свідчить про вихід пальця за межі шлунка.

Глибока пальпація живота

Правила глибокої пальпації товстого кишечника:

1. Проводиться за методом Образцова-Стражеско-Василенко.

2. Кінці чотирьох (ПЛО зігнутих пальців правої руки розташувати уздовж осі відділу кишки, що пальпується, перпендикулярно до поверхні органа.

3. Змістити шкіру і сформувати шкірну складку, яка в подальшому дасть змогу провести ковзкий рух.

4. Поступово занурити пальці правої руки вглиб черевної порожнини до задньої стінки під час видиху хворого.

5. Натиснути на досліджуваний орган і, ковзаючи пальцями по шкірі, визначити характеристику органа: локалізацію, форму, діаметр (см), консистенцію, характер поверхні, рухливість, болючість, бурчання.

Пальпація сигмоподібної кишки (мал. 36)

1 етап. Місце пальпації - ліва клубова ямка.

2 етап. Чотири злегка зігнуті, складені разом пальці розмістити паралельно сигмоподібній кишці в косому напрямку зверху вниз, зліва направо.

3 етап. Змістити шкіру в напрямі пупка і під час видиху хворого занурити пальці до задньої стінки.

4 етап. Провести ковзний рух разом зі шкірою в напрямі, перпендикулярному до поздовжньої осі кишки, і перекотити руку через поверхню кишки.

Пальпація сліпої кишки (мал. 37)

1 етап. Місце пальпації - права клубова ямка вздовж правої пупково-остистої лінії.

Мал. 36. Пальпація сигмоподібної Мал. 37. Пальпація сліпої кишки. кишки.

2 етап. Напівзігнуті пальці правої руки розмістити паралельно до сліпої кишки.

3 етап. Змістити шкіру в напрямку пупка.

4 етап. Під час видиху занурити пальці вглиб черевної порожнини до задньої стінки.

5 етап. Зробити ковзний рух разом із шкірою назовні, пересунувши пальці через сліпу кишку.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved