Все про медицину

Роділи


2. Центильний метод.

Принцип центильних таблиць полягає в тому, що центилі ділять значення показників фізичного розвитку на 100 рівнозначних інтервалів, найчастіше використовують 3-, 10-, 25-, 50-, 75-, 90- і 97-й центилі.

Оцінка:

25-75-й центилі - середні показники;

25-10-й, 75-90-й - тенденції до зниження або зростання показника; 10-3-й, 90-97-й центилі - явне зниження або явне зростання показника.

Приклад розрахунків при оцінці фізичного розвитку

Оцінити фізичний розвиток дитини віком 6 міс., яка народилась доношеною, з масою тіла 3800 г і довжиною тіла 54 см. На даний час дитина важить 8,5 кг, має зріст 70 см, обводи голови 43,5 см, грудей -45 см, плеча - 15 см, стегна - 32 см, гомілки - 18 см.

Еталон відповіді.

За емпіричними формулами належна маса тіла дитини:

3800 + 600 + 800 + 800 + 750 + 700 + 650 = 8100 г (відхилення 4,9 %).

Зріст: 54 + 3 • 3 + 2,5 • 3 = 70,5 см (відхилення від норми 0,7 %).

Обвід голови: 34 + 1,5 • 6 = 43 см (відхилення +1,1 %).

Обвід грудної клітки в 6 міс. = 45 см.

Індекс Чулицької: 3 • 15 + 32 + 18 - 70 = 25.

Індекс Ерісмана: 45-70/2 = 10.

Індекс фізичного розвитку 0= 8,5: 8ДТ00 %=104,9 %. За сигмальними таблицями:

1. Зріст 67,9 см, сигма 2,2; фактичне відхилення: 70- 67,9 = 2,1; відхилення сигми: 2,1 : 2,2 = 0,95 сигми.

2. Маса за таблицею 8770, сигма 780; фактичне відхилення: 8770 - 8500 = 270; відхилення сигми 270 : 780 = 0,34 сигми.

3. Обвід голови за таблицею 44,2, сигма 1,5; фактичне відхилення 44,2 - 43,5 = 0,7; відхилення сигми 0,7 : 1,5 = 0,46 сигми.

4. Обвід грудей 45,4, сигма 2,0; фактичне відхилення 45,4 - 45 = 0,4; відхилення сигми 0,4 : 2,0 = 0,2 сигми. За центильними таблицями:

- маса тіла за зростом в межах 25-50 центилей;

- маса за віком 50-75 центилей;

- зріст за віком 75 центилей.

ВИСНОВОК: фізичний розвиток дитини гармонійний і відповідає середньому згідно з віком.

Зводимо всі дані в таблицю:

Показники

Фактичні дані

Належні дані за емпіричними формулами

Належні дані за сигмаль-ними таблицями

Належні дані за центиль-

ними таблицями

Маса тіла (кг)

8,5

8,1 (+ 4,9 %)

+ 0,34 сигми

50-75

Зріст (см)

70

70,5 (-0,7 %)

+ 0,95 сигми

75

Обвід голови (см)

43,5

43 (+1,1 %)

+ 0,46 сигми

25-75

Обвід грудей (см)

45

45

+ 0,2 сигми

25-75

Обвід плеча (см)

15

-

-

-

Обвід стегна (см)

32

-

-

-

Обвід гомілки (см)

18

-

-

-

Інд. Чулицької

25

20-25

   

Інд. Ерісмана

+ 10

+10-13,5

   

Індекс 0

104,9 %

Надлишок 4,9 %

   

ТЕСТИ

1. Яка маса здорової доношеної новонародженої дитини?

1. 2900 г.

2. 2700 г

3. 3500 г

4. 4000 г

5. 4500 г

2. Які виміри треба мати для визначення індексу вгодованості за Л.І. Чулицькою?

1. Обвід плеча, обвід стегна, обвід гомілки, зріст.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved